23. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigerne er større tyveknægte end preusserne!


Ved Gauerslund

På Gaurslund præstegård mærker man følgerne af at skulle brødføde de mange fjendtlige soldater. Der er også nogle af dem, der ligefrem stjæler, men her er østrigerne værre end preusserne.

Fra Agnes Gads dagbog 23. marts 1864:

Uha, hvilken Hurlumhejl Vi kunde igaar ikke sé hinanden for lutter Preussere. Gaarden her foran Vinduerne var opfyldt af Stabler af Gevæhrer med Pikkelhuer paa Bajonnetterne, Tornystre o.s.v. Hele Kompagniet stillede iaftes herinde i Gaarden, de opstilledes i lange Rækker ligefor Vinduerne og stode der og gloede ind til os en halv Timestid. Ligeledes imorges, inden de afmarcherede. Det var “Køniginn Elisabeth” Infanteriregiment. Uniformen var ikke kjøn: Mørkeblaat med røde Opslag ved Hænderne, gule Skulderbaand, hvorpaa det store kronede E, og hvidt med rødt paa Halskraven. Det er fælt at have Saamange! Uro og Grisseri over al Maade, og saa 4 Pund Spek, 2 Pund Fett, eine Kessel, eine Tasse, Milch zum Kaffe! i én Guddommelighed! Det Værste dennegang var dog en afskyelig Magatender-Kjælling; hun har vist rapset Et el. Andet; det er umuligt at passe paa. Selve de preussiske Soldater troer jeg ikke i Reglen ere slemme til at stjæle; hvorimod Mange have klaget meget over Østrigerne. Imod Forventning blev der ikke skudt igaar; idag høres heller Intet endnu. Man mener, de ere ifærd med at opkaste nye Skandser. Alle Preusserne drage nok nu Nord efter, medens Østrigerne skulle angribe Fredericia. Man siger, der skal være brændt 29 Gaarde i Fredericia, hvoribland Kjøbmand Byberg’s. Iøvrigt gaaer det dog vist meget tvivlsomme Rygte, at en Brigade Østrigere igaar skulle have givet sig tilfange (?)

Aften: Fader og Sofie vare en lille Tur i Herslev ieftermiddags. Der vare de netop ifærd med at modtage ny Indkvartering: En General med 4 Officere og 16 Tjenere, samt Heste og Bagage. I Byen sagdes at skulle fordeles 2000 Østrigere. En af Officererne kom ind for at hilse paa Familien; det var en stortalende, ægte Kajserligsindet med et brændende Had til alle Preussere, hvilke han hvert Minut skosede til.

I Pjedsted have de det nok dog værst, med den evige Ombytning og Uro baade Nat og Dag. De have havt en saa voldsom Indkvartering, at Soldaterne redte dem Nattely over den store Gaarsplads. Paa en Gaard der i Byen skal der have ligget 800 paa engang.

I Velling have de Gudskelov kun 1 Nat havt nogle Østrigere.Efter det Bekjendtskab jeg endnu har til disse kan jeg slet ikke sige, de ere værre end Preusserne, tværtimod!

Aa, jeg troer forresten, jeg bliver hél daarlig, skøndt jeg kom lidt op nu iqjen. Jeg var jo dum nok til at staa og se efter Preusserne imorges og blev hel kold deroppe paa Solbakken. Stakkels Fru Schjerning skal nok skaffe 5 Retter Mad hver Middag til sin General; det vil blive noget vanskeligt. Kokken befalede straks Knuddine til at gaa til “Vertshuset” og kjøbe en Steg. Gud maa vide, til hvilket “Vertshus” hun har henvendt sig; men mærkeligt nok, fik hun virkelig en Kalvesteg opsnuset etsteds og kom hjem med. Kammertjeneren havde fyret i alle Værelserne østen for Gangen, siden Klok. 5 om Morgenen og agerede en frygtelig vigtig Person.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: