30. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Danske soldater laver lynangreb – landsat fra Vejle Fjord


Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 30. marts 1864:

Det siges som ganske bestemt, at Endél af vore Folk iforgaars Aftes landsatte paa Rosenvold, førte af en Damper med nok et Fartøj paa Slæbetoug, gik op til Bredal og overrumplede en Afdeling preussiske Husarer, imellem 30 og 50, som de i en Fart førte med dem, med samt Hestene, som man dog ikke gav sig Tid til at faa sadlede. En større Afdeling Preussere kom kort efter til og bemægtigede dem det tilbageblevne Sadeltøj, samt stak Ild paa Gaarden, hvor Affairen var foregaaet, forbydende Folkene at redde det Allermindste. Derefter skal der endnu igaar Morges være forefaldet en lille Træfning, hvor de Danske fangede nogle Fodfolk. I Vejle er man meget ængstelig for en mulig Kamp dersteds. Blandt andre Røverhistorier fortælles, at en dansk Officer i disse Dage har gaaet om i Vejle forklædt som Pjaltekræmmere og solgt Æg til de preussiske Soldater. I dette Øjeblik siges en fjendtlig Patroulle at være i Andkjær. Aare de ikke ville tage Heste ligesom i Bjerreherred. Men det er maaske ikke Preussere! Søren Stampes Kone, der nok er fra det sydligste Slesvig og tydsktalende, havde det Mod forleden at lade sig sætte over Lillestrand, og spadserede uanfægtet lige ind i Fredericia, talte med sin Mand og mange andre Bekjendte og kom igaar paa Tilbagevejen ind paa Karensdahl, ganske henrykt over sin Bedrift. Hun havde Lommen fuld af Soldaterbreve, ogsaa fra en Karl, hjemmehørende i Børkop Skov, hvis Forældre længe have troet ham falden.

Fader red til Vinding for at besørge en Jordpaakastelse; jeg vil da haabe, Ingen antaster ham. I disse Dage er man mere urolig end ellers, og Tydskerne skulle ogsaa være temlig ophidsede. Det var da usandt at de havde forladt Pjedsted igaar.. I Pjedsted Kirke afholdtes Paaskemorgen stor katholsk Gudstjeneste. To Præster forrettede Tjeneste, medens ikke alene Kirken, men en stor Del af Kirkegaarden var fyldt med Østrigere. Et stort dejligt Musikkorps spillede, og det skal have været et saare højtideligt Syn, da, ved endel stærke Trommeslag, pludseligt hele Forsamlingen i og udenfor Kirken blottede deres Hoveder og sank paa Knæ. Til Østrigernes mulige Bortrykken (?) sees endnu intet andet Spor, end at enkelte Bagagevogne igaar ere sendte til Kolding.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: