31. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Gaurslund præstegård ransaget midt om natten – alle kostet ud af sengen


Gauerslund præstegård tegning ca 1850Fra Agnes Gads dagbog 31. marts 1864:

Vi vaagnede inat ved at høre Fader ivrig brække paa det Tydske og flere Mænd trampe om i Korridoren og Kjøkkenet. Straks derpaa blev Døren stødt op; en Bajonet kom først ind, saa hele Gevæhret med samt Personen, der førte det, og som havde et tændt Lys i den anden Haand, hvormed han lyste Værelset op og ned,- temlig ubehageligt for Sofie, som netop var sprunget ud af Sengen og havde begyndt at klæde sig paa. Det var fire Østrigere, som foregav at lede om “de Danske”. Da de hermed ikke ménte os, men kun danske Soldater, tridsede de lidt efter af igjen, efter at have bestilt Kaffe, stegt Flesk, Brød og Brændevin til omtrent Klokn. 8, naar de vendte tilbage fra Strandvagt, som holdes ved Brejninge Mølle. Det var et natligt Æventyr, og som vi desværre nok kunne vente gjentaget nu hver Nat for det Første, da vore Soldaters Landgang paa den modsatte Side har foruroliget Fjenden meget. Klokken var neppe 7, og jeg endnu ikke paaklædt, da de vendte tilbage og kom herind hele Feldtvagten: 10 Infanterister med en Furéer, og en Husar, hvilken Sidste saae hél mærkelig ud paa sin lodne Sadel og med Hestens Manke og Hovedhaar flettet med en Hasse røde, grønne og gule Baand, som hængte ned i Panden og paa Siderne. Mørkeblaa Husaruniform med lodden Krave og Opslag, hvid højpullet Chacot og en stor hvid Rytterkappe fuldstændiggjør den østrigske Husars Ydre. Efter at have tæret en hél Dél af det Forlangte, uden Betaling, løb de herfra op til Kjersgaards, hvor Jf. Petersen maatte beværte dem om igjen. De maa isandhed have havt en velsignet Appetit! Derpaa kom de tilbage og fordrede med Heftighed en Vogn. Stakkels Christen, som efter 3 a 4 Ugers Ægtkjøren igaar Eftermiddags endelig vendte tilbage fra Kolding, maatte da igjen afsted med samt de Røde. Blot han nu maatte slippe med at kjøre dem til Nebbegaard, hvor de hørte til en større Strandvagt dersteds. En Skræder derfra førte de med som Vejviser. Disse Patrouller uden Officer have noget meget Uhyggeligt ved sig! Gud give alt Dette snart havde Ende! Hen jeg kan ikke ret tro paa det. Skolelærer Petersen fra Pjedsted siger jo rigtignok, at den katholske Præst, som ligger hos ham, har foregivet, at de ventede at skulle rykke ud imorgen (?) Der skulde være gjort Danmark Vaabenstilstandsforslag paa den Betingelse, at Tydskerne rømmede Jylland og Nord-Slesvig; og man ventede, det skulde blive antagen(?) Jeg troer Intet af det Hele; men en god Dél Aprilsløgne imorgen venter jeg rigtignok!

I Vejle have Tydskerne forbudt Indvaanerne i et Tidsrum af 3 Døgn (hvilket nok iaften udløber), at lukke Døre el. Porte. Affairen nordpaa fandt Sted i Assendrup, en halv Mil fra Bredal Kro. Den stakkels Bonde, hvis Gaard de brændte, blev selv skrækkelig mishandlet og ført bunden sydpaa. Han havde hjulpet de Danske at lede efter Husarerne, som skjulte sig omkring i Gaarden og nogle Tilbageblevne hævnede sig herfor.

I Vindinge ere de stakkels Bønder hél fortvivlede; hver Dag kommer stærkere Indkvartering. De have fra Begyndelsen af nok ogsaa havt kun liden Patriotisme at staa imod med. Idetmindste yttrede Bertel Jørgen allerede for over fjorten Dage siden det skammelige Ønske: At Tydskerne dog vilde skynde dem “at tage Fredericia” for at de kunde sprede dem længere omkring. Dette er nu stygt tænkt. Hen vi ere ritignok kjede af dem nu og ønske af Hjertet, at Gud snart paa en god Maade vil frie os fra dem! Endnu har jo Gauerslund By havt kun lidet Tryk, imod saa mange andre Steder her paa Egnen. Men skal nu Kysten, som det lader, ret bevogtes, kom Raden nok til os! Der patroulleres stadigt i disse Dage ved Stranden. Der er Christen tilbage; ja, det var Soldaterne’s eget Paafund med den Vogn, saa de ikke engang turde kjøre ind paa Nebbegaard, hvor formodentlig Officererne ligge, men sprang af udenfor.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: