1. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Soldaterne dør som fluer ved Dybbøl, lyder beretningerne


Ved Gauerslund

Gaurslund præstegård, hvor Agnes Gad sidder og skriver sin dagbog, hjemsøges af hyppige ransagninger for danske soldater. De tyskepatruljer, der foretager ransagningerne, ulejliger sig som regel også med at indtage mad og drikke, når de alligevel er fordi. Samtidig går beretningerne fra Dybbøl på, at soldaterne falder som fluer i de hårde kampe.

Fra Agnes Gads dagbog 1. april 1864:

Det er en skrækkelig urolig Tid, hvori vi leve. Igaar vare her 5 forskjellige Patrouller, som kom farende herind for at lede om danske Soldater, og da med det Samme krævede Spise og Drikkevarer op. En af dem var paa over 30 Mand og førtes af en Lieutinant. De marchere og ride uafladelig frem og tilbage her igjennem Byen, og vor Gaard er en af de mést besøgte, formodentlig som den yderste ved denne Side. Der skal være trukket en Kjæde lige herfra og ned til Gauerslund Strand, ligesom langs med Stranden. Uha, det er idag et skrækkeligt Vejer at staa Strandvagt i, det stormer og øser Vande ned! Igaar afbrændte Ernst’es Pakhus ovre ved Daugaard Strand, hvori nok endel Korn. Hvorledes det er skeet, vides ikke ret; men at det, som man siger, skulde være simpel Hævn, fordi de Danske atter iforgaars vesterude tog nogle Husarer tilfange, lyder mig altfor røveragtig; det maa hænge noget anderledes sammen.

Der skal i disse Dage gjøres frygtelig blodige Angreb paa Dyppel. Nogle hjemvendte Ægtkuske, som have været hélt dernede, skulle i Vejle have fortalt, at de bleve kommanderede med ud paa Valdpladsen for at samle Døde og Saarede op, og at de der, holdende paa een Plet kunde samle et helt Læs i et Øjeblik (?) Det er grueligt! Men Gud holde sin Haand over vore Fæstninger! Naar Fjenden vil opoffre saa mange Liv og vedblive Stormen, maa jo Dyppel-Skandsen kunne tages, hvis ikke Gud forbyder det. O, Gud bevare Danmark! Man vil paastaa, at der iforgaars Nat skete et Udfald fra Fredericia, hvorved hele den tydske Forpostkjæde inddroges? Vist er det, at de Tydske ere meget forbittrede i disse Dage, over at de Danske, snart hist, snart her, snappe en Forpost, navnlig af Strandvagterne fra Søen af. Hos Proprietair, Lieutinant Eckard paa ørumgaard skal være fundet en Sabel, hvorfor han igaar er ført under stærk Bevogtning igjennem Vejle.

Iaftes, da vi vare ved at gaa tilsengs, kom en lille Patroulle og bankede paa; efter at have faaet noget Mad, forlangte de en Vejviser, saa Christen, som laa i Kjokkenet for at være lidt ved Haanden, maatte op og trave om inat med dem; først imorges ved lys Dag kom han tilbage. Vi turde ikke klæde os af og fik kun lidt Søvn, skøndt vi vare saa heldige at slippe for Nattebesøg dengang. Imorges har her endnu kun været en enkelt Husar. Hvor de Heste dog sé naragtige ud med de brogede Klude eller Baand som dingle om Hals og Hoved!

5000 Østrigere ere igaar rykkede igjennem Vejle Nord efter!

(Tydskerne skulle være blevne opmærksomme paa Niels Nicolaisens Natterejser og paa Jagt efter ham. Han bringer jo stadig Breve og Bud frem og tilbage, og besørger Masser af Breve! Men opdages det, ere vi ulykkelige, – jeg er nærved at kvæles af Angst ved enhver Patroulles Ankomst.)

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: