5. apr. 1864: P. Laue Petersen afløses i skansen


Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Efter en dag i skansen med beskydning fra preusserne beretter Peter Laue Petersen om de følgende dage:

Saa blev vi afløst af 4.Regiment og marcherede ned til Barakkerne, hvor vi skulde ligge om Natten, men næppe var vi kommet i Ro, før Preusserne begyndte at storme og vi blev raabt til Gevær, men om et Øjeblik fik vi Ordre igjen at gaa til Ro. Nu sov vi til hen i Morgenstunden, saa blev vi igjen udblæst, for Preusserne stormede igjen, og vi marcherede op efter Dybbøl Mølle. Jeg tog ned i min Brødpose og fik mig et godt stykke Brød skaaret, og det spiste jeg tørt, for jeg mente, naar vi skulde slaas og intet havde faaet at spise, det duede ikke. Men imidlertid blev de slaaet tilbage. Vi kunde igjen marchere ned til Barakkerne for at hvile os, da vi næsten ingen Søvn havde faaet i 3 Døgn. Hen imod Aften marcherede vi igjennem Sønderborg til Sebbelev, hvor jeg kom i Quarter ude paa Sebbelevmark ved Gaardejer Kjær, hvor vi havde et godt Quarter. Folkene var flinke, og om Aftenen fik vi Punsch, som vi selv betalte. Der lagte vi inde i Storstuen, hvor der var strøet Halm til at ligge i og ude i Aftægtshuset var der ligeledes strøet Halm. Vi var omkring 50 Mand i Quarter.

Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her på 1864live i stil med de øvrige dag-til-dag-opdateringer. Dagbogsoptegnelserne fra 1864 afskrev Peter Laue Petersen som 67-årig i 1908 i en beretning “til et minde om mig for mine Efterkommere”, og det er denne, der i citatform udgives på 1864live.

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: "Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere. Peter Laue Petersen født i Sarup 1841 den 4 de September Dagbogen faar jeg afskreven 1908 da er jeg 67 Aar gammel."

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: “Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere.
Peter Laue Petersen
født i Sarup 1841 den
4 de September
Dagbogen faar jeg afskreven
1908 da er jeg 67 Aar gammel.”

De oprindelige dagbogsoptegnelser fra 1864 er gået tabt, men beretningen fra 1908, der oprindeligt er skrevet med gotisk håndskrift, findes i Lysabild Sognehistoriske Arkiv på Als. Peter Laue Petersen selv stammede fra Sarup på Als, var født den 4. september 1841 og døde i hjemmet i Sarup den 23. maj 1919.

Du kan læse mere om dagbogsberetningerne her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: