10. apr. 16864: Agnes Gads dagbog: Den østrigske kronprins taget til fange ved Dybbøl?


Ved Gauerslund

Rygterne florerer bestandigt i denne tid. Et af de vildeste i dag er, at den østrigske kronprins skulle være taget til fange ved Dybbøl. Foråret er ved at slå igennem i Gaurslund. Agnes Gad glæder sig over, at Gaurslund præstegård indtil videre er sluppet for de værste overgreb fra besættelsesmagten. Selvom hen har ondt af dem, der er kommet galt afsted.

Fra Agnes Gads dagbog 10. april 1864:

En yndig stille Foraarsdag, Solen har skinnet og Lærkerne sunget; medens de enkelte Patrouller af fjendtlig Kavallari, som kom igjennem Byen, vare saa skikkelige at ride vor Port forbi.

Hvor have vi dog været langt lykkeligere stillede, end vore Naboer i Omegnen. Det er længe siden, at man sagde, Beboerne i Brædstrup aldeles Intet havde at leve af mere, andet end hvad Fjenden vilde være saa naadig at overlade dem. I Herslev og Pjedsted lide de ogsaa grueligt. Førstnævnte Sted have Fjenderne i en Gaard, som ligger lidt udenfor Byen herhen ad, røvet og ødelagt næsten Alt! En af Pigernes Dragkister slæbtes ud i Gaarden for at tjene de menige Soldater til Bord, medens Skufferne droges ud, plyndredes, og derpaa huggedes i Smaastykker til Brændsel. I den Smag gaaer det hele Tiden, endskøndt de stadig have en 9 – 10 Officere liggende der. Dog gaaer det ikke allevegne saa galt til.

Her var idag Konfirmation i Kirken, og det var ret heldigt baade med det velsignede Vejer, og fornemmelig at en stor Dél af de i Vinding Indkvarterede sidste Nat ere dragne derfra, – man véed ej ret hvorhen. Saa at der var nogenlunde roligt idag. Kjersgaard og Jf. Petersen kom og spiste til Middag hos os og tilbragte en rolig og hyggelig Eftermiddag med os. Rygterne have som sædvanligt spillet om imellem Folk idag. Et gaaer ud paa hverken mere el. mindre, end at den preussiske Kronprinds skulde være bleven tagen tilfange ved Dyppel (?) og at Østrigerne, for at hævne denne Tort, havde isinde inat at overrumple Fredericia ved Storm, – da de skulde have bragt i Erfaring, at der ikke skulde være mere end 6000 Mand i Fredericia for Tiden. Utvivlsomt en god Røverhistorie! Iøvrigt skal der idag være en Bataille i Nærheden af Horsens; man har paa denne Side Fjorden hørt stærk Skyden i den Retning. Vore have stadigt i denne Tid taget nogle Fanger hver Nat ovre i Bjergeherred. Hvor de egentlig have deres Ophold, véed Ingen. En Anekdote fortælles om, at en 5-6 danske Dragoner forleden skulle have været i Gammelby? Idetsamme kom en tydsk, temlig stor Patroulle ridende derigjennem, hvilke holdt an og spurgte om “Veg,” – heldigvis ikke om “de Danske”, hvilke i en Hast bleve skjulte, og siden lykkelig kom til deres Egne (?) Man vil paastaa, at de Tydske undertiden løbe over til Vore; men det kan jeg ej ret tro paa. Her patroullerer nu et nyt Slags Kavallari, man siger preussisk, som kaldes Uhlaner og ere overordentlig let ridende, uden mindste Oppakning. De ere blaa, med Epauletter paa Skuldrene, og bære en lille grim flad Kaskjet. Man har idag hørt Trommen fra Pjedsted. Men de tromme nok ofte for deres egen Fornøjelse i Præstegaardshaven, som ligner en Fælled. I Kirken derovre er nok idag igjen afholdt katholsk Gudstjeneste.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: