12. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Familier splittes mellem dansk- og tysksindede


Ved Gauerslund

I det sydjyske og nordslesvigske har rigtig mange familier både tilhørsforhold til den tyske og den danske nation. I dag fremgår det af Agnes Gads dagbog, at denne splittelse også kan findes i hendes familie.

Fra Agnes Gads dagbog 12. april 1864:

Vi fik iaftes Brev fra Kolding tilligemed et Par Kolding-Aviser; samt et Brev fra Tante Gusta, som med en Ægtvogn var kommet til Tante Georgies. Af dette sé vi, at Line har faaet en lille Datter, Skjærtorsdag d. 24. Marts. Stakkel; først Langfredag skulde jo hendes Moder begraves. Fætter Christian Gad i Løgum-Kloster skal endnu i Ro sidde i sit Embede. Derimod er Broderen i Graasten afsat. Men Henrik og Ida ere kjække; de ere blevne i Byen og drive nu en formelig Høkerhandel! Den Profession gribe nok Mange til i denne Tid! Tante Gusta skriver ogsaa, at hun i Avisen har læst, at mine Slægtninge, som i August holdt Bryllup her, betegnes som hørende til Oprørspartiet. At de ikke have nogen Nationalføleise, er nu vist nok; men at de paa nogen offentlig Maade skulde lægge tydske Sympatier for Dagen, troer jeg sikkert ikke. Men stakkels gamle Tante finder ej heller dansk Sympati hos sine Børn i denne Trængsels Tid for Fædrelandet. O, denne Ligegyldighed! i Dage, hvor Blod og Taarer flyde saa mangfoldigt; ja, den ernæsten værre end at erklære sig for Tydskheden med Liv og Sjæl, – men lad os ikke dømme hinanden. Hos Onkels i Kolding have de nu faaet nogle meget fordringsfulde og ubehagelige Officerer, som ikke spare paa Grovheder, naar ikke Alt øjeblikkeligt er dem tilpas. De overfusede saaledes forleden Tante Georgie, saa at hun maatte forlade Kjøkkenet, som hun siden har overladt dem og deres Tjeneste, medens Onkels Mad maa koges som den kan bedst i Pigernes Kakkelovn. I Pigekamret holdes ogsaa Spisestue, da hele den nederste Lejlighed er rømmet. Smør, Æg o.s.v. maa de naturligvis levere efter Forlangende, ogsaa til hvad Selskaber Herrerne finde paa at holde dernede. Alt gaaer nok i samme Tone som, med den Læsepult, som Prindsen af Preussen allernaadigst har foræret bort, og lige allernaadigst ladet Kolding Kommune betale Østrigerne pleje dog, synes jeg, at være noget mere noble; men blandt dem gives vel Undtagelser, som overalt.

Aviserne indeholdt intet synderligt Nyt, men det morede os dog at læse dem.Konferencen skal være bleven udsat. Ved Dyppel have blodige Affairer fundet Sted, men Gudskelov uden Forandring i Stillingen. Gud bevare vort Danmark!

Igaar gik det Rygte her, at vi Nord paa skulde have taget 3 Kanoner fra Fjenden (?) Omtrent en Tredidel, idetmindste, er nedbrændt af den stakkels By Sønderborg, som uden foregaaende Varsel blev bombarderet i 3 Dage. I Fredericia er brændt til Grunden kun 8 Gaarde; men mange beskadigede. Tante Jane og Sofie fulgte med Fader til Velling og Smidstrup. Bare nu Tydskerne ville blive borte medens jeg er alene med Jf. Hansen og Moder.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: