14. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: dagens rygter siger, at svenskerne er landsat i Jylland og at danskerne vil tilbageerobre Vejle


Ved Gauerslund

Man skal holde tungen lige i munden for tiden. Selv om kommunikation er vanskelig i krigstider, synes alle at være utroligt velunderrettede. Dagens rygter, som Agnes Gad har hørt, siger at svenskerne skulle være landsat flere steder i Jylland, og at danskerne havde planlagt at tilbageerobre Vejle. Desuden florerer en historie om en meget brav dansk soldat.

Fra Agnes Gads dagbog 14. april 1864:

De latterligste Rygter florere i denne Tid! Postkonen kom iaftes hjem og fortalte, at de Danske havde isinde at overrumple de i Vejle liggende Tydskere paa Torsdag (idag), og at de havde afsendt hemmelige Agenter, der skulde meddele Borgerne i Byen om den overhængende Fare(!) Men en Fuldmægtig Christensen paa Amtstuen havde fortalt det Hele til Østrigerne og var af disse tagen i Forvaring. Barbara var aldeles overtydet om sin Meddelelses Vigtighed: “Alle Folk i Vejle talte derom og vare overordentlig forbittrede paa Christensen!” Den ulykkelige Mand! Hvem monne der dog laver slige Røverhistorier? Idag paastaaes atter, at de Svenske er landsatte baade paa Als, ved Aarhus og i Fyen!

Forleden Dag toge Østrigerne udenfor Fredericia 2 Fanger; en ægte dansk Jens og en holsténsk Overløber. Den danske Soldat blev i Herslev Præstegaard forhørt af Generalen og andre Officerer i 2 1/2 Time, men svarede ganske brillant og ægte patriotisk paa ethvert Spørgsmaal. Østrigerne skjænkede, som ægte Soldater, dette fuldkommen Agtelse; sagde, at han var en brav Karl, trakterede ham med Cigarer og Vin, og sendte Bud om i Kjøkkenet, at der endelig maatte sørges for lidt god Mad til ham; hvilket naturligvis ikke behøvedes to Gange at forlanges! Soldaten var en Fynbo. Overløbberen blev derimod behandlet med stor Haan af Østrigerne, udskjældt for en fejg Hund o.s.v. og Ingen brød sig om, enten han sultede el. ej.

Af et Par Kolding-Aviser, som i dette Øjeblik kom fra Onkel Isaks, sées, at Preusserne paa barbarisk Vis har pludselig rettet deres Ild mod den aabne By Sønderborg, uden foregaaende Advarsel ladet Granaterne spille om paa Gaderne, falde ned i Hospitalerne o.s.v. og udbredt usigelig Rædsel blandt de ulykkelige Indvaanere. En Tidlang var det umulig at slukke, da Bombe faldt ved Bombe, medens Flammerne sloge i Vejret rundt om. Hvilken Umenneskelighed!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

One comment

  1. Hello, its pleasant article on the topic of media print, we all understand media
    is a fantastic source of facts.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: