14. apr. 1864: Fædrelandet: England er ikke til at stole på og Frankrig vil ikke hjælpe. Danmark står alene og må holde ud


Den 11. april blev Londonkonferencen udskudt, men ifølge den nationalliberale avis Fædrelandet har konferencen heller ikke meget værdi. Danmark kan ikke forvente hjælp eller støtte hos stormagterne – englænderne er simpelthen ikke til at stole på, og franskmændene vil ikke Danmark noget godt.

I dagens udgave af Fædrelandet fremgår det tydeligt, at Danmark står isoleret internationalt set og ikke skal vente hjælp fra de europæiske stormagter.

I dagens udgave af Fædrelandet fremgår det tydeligt, at Danmark står isoleret internationalt set og ikke skal vente hjælp fra de europæiske stormagter.

Avisen skriver, at den engelske regering er utryg ved de økonomiske konsekvenser, det vil have for landet at gå aktivt ind i den dansk-tyske krig, og regeringen har under en debat i Overhuset erklæret, at vel har England været med til at underskrive Londontraktaten, som skulle sikre det danske monarkis integritet, men man har ikke garanteret denne traktats overholdelse. Denne udtalelse har Fædrelandet ikke meget tilovers for:

Det vil sige, man [englænderne] frakjender sin Underskrift al Betydning… Lord Palmerston og Grev Russell erklære med det følelsesløse Pengehovmods skamløse Dristighed, at denne Garanti [Londontraktaten, red.] endnu ikke er indtraadt. De undskylde sig ikke engang med, at deres Garanti er meget gammel og mosgroet, og følgelig maa have tabt noget i Styrke; de erkjende den tvertimod for bestaaende; men Slesvigs Erobring af fjendtlige Hære er ikke nok til at sætte den i virksomhed…

Den eneste Magt som er ærlig nok til at tilstaae sin Ulyst til at opretholde Londontractaten, er Frankrig; men den Maade, hvorpaa de keiserlige Statsmænd ville løse Knuden, nemlig ved Folkeafstemninger, den er af naturlige Grunde saa uppopulair i Europa, saa betænkelige i og for sig og i det nærværende saa ødelæggende for Danmark, at der foreløbig ikke tør næres noget Haab om, at det keiserlige Cabinet skulde ville hjælpe os ud af Faren på en mindre troløs Maade end de andre Stormagter. Vort hele Haab maa sættes dertil, at Regeringen standhaftigt vil tilbagevise enhver Fred, hvormed Danmark »ikke kan være tjent« … ”

Ifølge Fædrelandet må Danmark altså holde ud over for den tyske overmagt og ikke lade sig undertvinge af krigstrætheden. Det er det eneste, der kan få stormagterne til for alvor at lægge pres på tyskerne ved forhandlingsbordet, og dermed også den eneste vej til en acceptabel fredsaftale for Danmark.

Nyt fra fronten

I går aftes erobrede preusserne de danske forposter foran skansernes venstrefløj. Tidligt i morges kl. 04 har danskerne så forsøgt at tilbageerobre det tabte terræn. En mindre styrke anført af premierløjtnanterne Grønlund og Thomsen sendes frem mod preusserne, men de mødes med heftig geværild og forsøget mislykkes. De samlede tab for gårsdagen og morgenens sammenstød er for preusserne 42 mand og danskerne 118 mand.

I løbet af dagen har preusserne fortsat arbejdet med at anlægge den nye 3. parallel, hvorfra stormangrebet skal komme. Ligeledes har preusserne ufortrødent fortsat deres bombardement, som kun meget sparsomt er blevet besvaret fra de danske skanser. Til gengæld afgiver de danske batterier på Als en livlig og til tider meget præcis ild. Det lykkes danskerne i flere omgange at bringe to af de preussiske batterier helt til tavshed. 2 preussiske kanoner ødelægges, 2 preussiske artillerister bliver dræbt og en enkelt såres. I alt afgiver danskerne 409 kanonskud mod preusserne, som for deres part sende over 10 gange så mange granater afsted – sammenlagt 4.708. De danske tab er herved 27 døde og 65 sårede.

Endnu engang har den danske øverstkommanderende, general Gerlach, sendt et telegram til regeringen, hvori han helt klart udtrykker, at Dybbølstillingen har mistet sin modstandskraft og må rømmes. Men så tæt på Londonkonferencen har den danske regering dog næppe tænkt sig frivilligt at opgive det sidste danske fodfæste på Slesvigs fastland.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: