16. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: kulturmøder – østrigerne spiser hellere rotter og tudser end risengrød


Ved Gauerslund

Ud over at være en udpinende og sørgelig affære, så er denne krig også et stort kulturmøde. I dag fortæller Agnes Gad, at Østrigerne med stor entusiasme tilbereder tudser og rotter. Til gengæld har de udenlandske soldater svært ved at håndtere grød.

Fra Agnes Gads dagbog 16. april 1864:

Rygtet gaaer nu, at Østrigerne skulle ville rykke ud af Jylland d. 17. altsaa imorgen Søndag. Himlen skal vide, hvad der skulde bevæge dem dertil; men man kan jo ligesaa godt haabe, som frygte! Strandvagten og Patroullerne heromkring ere lige vedholdende.

I en vis Henséende kan man ikke sige Andet, end at Østrigerne ere nøjsomme, ja i den Grad, at neppe nogen Dansk kunde gjøre dem det efter. Trine fortæller, at den Indkvartering Østrigere, som ligger hjemme hos hendes Forældre, stadig har travlt med at tilberede Katte, Rotter og Mus, saavelsom Tusser! til (dem) velsmagende Retter. Hendes Moder er i en stadig Vaande, da de i et væk opfordre hende til dog at smage paa disse Lækkerier. Preussernes Levemaade er meget mere lig vor, dog kjende de f. E. p. slet ikke vor nationaleste Ret: Grød! Medens Preusserne laa i Herslev, og Fru Schjerning, da hendes Officérer ingen Naturalforplejning fik, var forlegen med at finde paa Retter til dem, bød hun dem en Middag Risengrød. Denne Ret satte dem i stor Forundring og de sendte Bud, om ikke Emma maatte komme op til dem og lære dem at spise denne Mærkværdighed. Hun fandt dem med megen Møje bearbejdende Grøden med Kniv og Gaffel! Lille Emma var imidlertid for forlegen til at have Mod til at vise dem tilrette, men nøjedes med at pege paa Kopperne, som Grøden skulde dyppes i; men de fandt det naturligvis overordentlig besværligt, med Gaflen at fiske Grødstumperne herop af og fandt det Hele at være en meget barbarisk Ret!

Igaar skulle Østrigerne have taget tilfange 3 Danske imellem Horsens & Vejle, hvoriblandt efter Sigende, Fru Dam’s yngste Søn (?) Broderen heroppe paa Hvilsbjergegaard tog igaar Eftermiddags til Vejle for at se, om dette forholdt sig rigtigt. Han er endnu (Middag) ikke kommet hjem, saa man begynder at frygte, at han ogsaa er bleven sat fast?

Eftrmdg: Det faldt dog heldigt ud! For Lidt siden vare begge Brødrene Dam her en lille Visit. Officersaspiranten blev formedelst Svaghed kasseret, og er altsaa privat Person. Dog har han nok som Frivillig været med i en lille Bataille, dog kun i Tjenesten 1 Dag. Vi bleve i Eftermiddags ogsaa overraskede ved Besøg af Bolvig og vor kjære Agnete. De have det ret Godt, ingen Inkvartering og kun enkelte Patrouller. Rygtet siger, at der er truffet Forberedelser til Dybbølstillingen’s Opgivelse, og at man daglig kan vente Efterretning om dens Rømning.

Derimod skal Øen Femern være tilbageerobret og en stor tydsk Besætning tagen tilfange (600 ?) – Endelig siges det, at der er bestilt Kvarter til 5000 Preussere imelem Kolding og Vejle (?)

Horsens er i disse Dage afvekslende besat af danske og tydske Tropper, og skal lide overordentlig, baade ved de stedfindende Fægtninger og ved uhyre Udskrivninger. I Øjeblikket mener man Byen er besat af Vore.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: