17. apr. 1864: P. Laue Petersen og hans regiment er trods mytterioptræk marcheret til skanserne og kommer under kraftig beskydning!


Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen beretter om den 17. april, hvor han og hans regiment er marcheret til skanserne igen:

Da vi kom derud, havde Preusserne gravet dem [løbegravene] helt ind under Skanserne, saa vi nok kunde se, at det [ikke] varede længe inden de ville tage Skanserne, thi det var næsten ikke til at holde ud længere, saadant overdænget de os med Granater. Alle de Marker øster for Skanserne, helt ned forbi Dybbøl Mølle var helt gennemrodede af Granater. Naar vi nu stod og laa i Løbegraverne, havde vi altid en Post staaende oppe paa Værnet, saaledes, at han kunde staa og se over ad Dyntmarken, hvor Preusserne havde deres Kanoner nedgravede i det høje Kløv, og saa snart Posten saa en lille tæt Røg ud fra Kanonerne, raabte han af fuld Hals; ”Broager dæk!”, og i det samme smed vi os alle ned, med Hovederne indpottet mellem hverandre og i det samme kom Granaten og slog ned, tæt uden for Løbegravene og overdængede os med Jord, og saadan gik det hele Dagen igjennem. Der blev ogsaa skudt med Geværer hele Dagen, thi de laa kun 300 Alen uden for Skanserne og Løbegraverne. Der var en, som hed Kaadtmann, han var altid lidt nysgerrig, som stod og kiggede ud efter Skyttegravene og sagde til mig; ”Hvad er det for noget blankt derude i Skyttegraven?”. I det samme kom der en Geværkugle og tog Hjørnet af hans Kappe og vislede ham lige om ved Kinden. Efter den Dag sagde vi altid; ”Kaadtman, nu væk med Snuden!”. I samme Øjeblik som det passerede, stod der en Artillerist, som fik den ene Skulder istykkeslaaet af en Granatstump. Ambulancen bar ham strax bort.

Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her på 1864live i stil med de øvrige dag-til-dag-opdateringer. Dagbogsoptegnelserne fra 1864 afskrev Peter Laue Petersen som 67-årig i 1908 i en beretning “til et minde om mig for mine Efterkommere”, og det er denne, der i citatform udgives på 1864live.

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: "Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere. Peter Laue Petersen født i Sarup 1841 den 4 de September Dagbogen faar jeg afskreven 1908 da er jeg 67 Aar gammel."

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: “Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere.
Peter Laue Petersen
født i Sarup 1841 den
4 de September
Dagbogen faar jeg afskreven
1908 da er jeg 67 Aar gammel.”

De oprindelige dagbogsoptegnelser fra 1864 er gået tabt, men beretningen fra 1908, der oprindeligt er skrevet med gotisk håndskrift, findes i Lysabild Sognehistoriske Arkiv på Als. Peter Laue Petersen selv stammede fra Sarup på Als, var født den 4. september 1841 og døde i hjemmet i Sarup den 23. maj 1919.

Du kan læse mere om dagbogsberetningerne her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: