18. apr. 1864: Live opdatering fra Dybbøl: Preusserne stormer! Skanserne falder én efter én på få minutter. Rolf Krake deltager i kampen men tilsyneladende uden effekt


Litografi over nærkampene under den preussiske storm. Fra Det Kongelige Bibliotek.

Litografi af nærkampene under den preussiske storm. Fra Det Kongelige Bibliotek.

Ved daggry er indløbet en besked fra den danske forpostkommandør. Meldingen lyder, at der på højre fløj intet nyt er sket, men at preusserne på venstrefløj i løbet af natten har arbejdet sig tættere på skanser, således at de nu har skyttegrave, som nogle steder kun er ca. 140 m væk. Omtrent ved samme tid, kl. 04, er det preussiske bombardement begyndt med en hidtil uset intensitet.

Kl. 06, da det preussiske bombardement er på sit højeste, er de danske soldater, der ellers har været i beredskab hele natten, blevet sat i bero. Man forventer fra dansk side ikke længere et stormangreb i dag, da man mener, at et preussisk angreb højest sandsynligt vil blive foretaget ved daggry. Man har nu beredt sig på endnu en dag med et meget intenst bombardement, som allerede nu har forårsaget meget skade og betydelige tab. Kl. 09.30 samles imidlertid de ledende preussiske militærpersoner; prins Friedrich Carl, feltmarskal Wrangel og den preussiske kronprins samt deres respektive stabe, på Avnsbjerg. De er mødt op for at se den stort anlagte forestilling i preussisk militærmagt.

Kl. 10 ophører bombardementet af skanserne pludseligt, og rettes i stedet mod det bagvedliggende terræn, det danske brohoved og Als. Pludselig, som ud af ingenting, myldrer 6 store kolonner med flere tusinde preussiske soldater ud af løbegraven – til lyden af musik fra det preussiske militærorkester i den 2. parallel! Yderst på den danske venstrefløj helt mod syd når preussiske tropper hurtigt frem til skanse 1. De modtager kanonskud fra skanse 2 og geværild fra skyttegravene imellem de to skanser, men fra selve skanse 1 modtager de angribende preussere ingen ild. Der ydes kun minimalt modstand, og angrebet fra både fronten og fra stranden på skansens venstre side tager det kun få minutter før skanse 1 er erobret. Det sker kl. 10.06. Preusserne presser på og angriber den bagvedliggende stillingen, en såkaldt lynette, som også hurtigt falder uden meget modstand. Her tages 3 danske officerer og næsten 300 mand til fange.

Ved skanse 2 møder preusserne mere modstand. 2 delinger fra den danske 5. brigades 22. regiment (ca. 70 mand) forsvarer stillingen sammen med artillerimandskabet, under løjtnant Anckers utrættelige ledelse. Preusserne bliver derfor mødt med kardæsk-skud fra kanonerne i og omkring skansen samt heftig geværild. Den preussiske bølge, som når frem til skansen, tæller dog næsten 1.800 mand. De overløber derfor skansen og de omkringliggende skyttegave, men først efter at have mødt kraftig dansk modstand. Den første preussiske soldat, der forsøger at plante det preussiske flag på brystværnet, som tegn på erobring af skansen, bliver skudt. Den danske korporal, Nellemann, fjerner flaget. Endnu en preusser forsøger at plante det sort-hvide flag ved skansen, igen er Nellemann over ham, men denne gang bliver han selv skudt. Preusserne er simpelthen for mange til at skansen kan modstå angrebet. Den falder kl. 10.10, med løjtnant Ancker som en af de sidste til at overgive sig. På begge sider af skansen bliver de danske forsvarer overrumplet af de mange preussiske soldater. Også her strømmer preusserne ud i det bagvedliggende terræn.

Kun 19 danske soldater bemander skanse 3. Alligevel yder de en voldsom modstand. Da de angribende preusser rykker frem mod denne skanse, modtager de kraftig ild fra skanse 4 til venstre for, fra de omkringliggende danske grave samt en kanonstilling mellem de to skanser. Skanse 3’s befalende officer, Smidth, skyder selv den første preusser, som vil plante flaget på skansens brystværn. Ikke desto mindre er modstanden også her kortvarig. Skansen falder kl. 10.05, og Smidth bliver alvorligt såret. Preusserne sværmer frem til og forbi den tilbagetrukne danske (2.) linje, og de besætter Dybbøl Mølle.

Skanse 4 lider en lignende skæbne som skanse 2. Ca. 70 mand bemander skansen, men man får her løsnet ca. 12 kardæsk-skud mod den avancerende preussiske kolonne. De kommer under kraftigt angreb fra alle sider, da preusserne strømmer rundt om skansen. Angriberne rammes dog i mellemtiden af krydsild fra skanse 2 og 5, og det forreste preussiske kompagni i kolonnen møder kraftig geværild fra skansen og stillingerne omkring den. Som resultat lider denne kolonne de største tab blandt preusserne. Alligevel får de preussiske pionersoldater nedrevet de danske palisader, og sammen med stormtropperne forcerer de skansens volde. Under angreb fra alle sider bliver skansen nødt til at overgive sig kl. 10.13.

Den stormende preussiske kolonne, der angriber skanse 5, formår faktisk at nå frem til skansen, inden de forsvarende danske tropper. Kolonnen kommer dog under effektiv kardæsk-beskydning fra artilleristillingerne på hver side af skansen. Det kan dog ikke stoppe preusserne, som kl. 10.05 vælter op over skansen og ud i terrænet bagved.

Den 6. preussiske kolonne kommer meget hurtigt frem til skanse 6, til dels fordi kolonnen ikke bliver mødt af skud på dens højre side, da de danske kanonerne mellem skanse 5 og 6 retter deres ild andetsteds. Fra venstre side møder de dog ild fra skanse 8, men det kan ikke forhindre preusserne i både at stryge forbi skanse 6 på begge side samt begynde at kravle op af skansens forside ved at bruge de tilspidsede træpæle i det danske forsvarsværk til at trække sig op med. Da de trænger ind i skansen, er der en kort skudveksling, hvorefter de få danske soldater overgiver sig. Skanse 6 falder lidt efter kl. 10.04.

Preusserne begynder nu at sende feltartilleri frem til opstilling bag ved de erobrede skanser, samtidigt med at de resterende danske styrker bliver trængt tilbage fra gravene omkring skanserne. To reservekompagnier fra den 6. preussiske stormkolonne angriber desuden skanse 7, som også overløbes, og kl. 10.30 vejrer det preussiske flag også over denne skanse. To gange forsøger danske tropper fra 17. regiment at generobre skansen, men de mislykkes begge.

På samme tid damper panserskibet Rolf Krake ind i Vemmingbund. Den topmoderne krigsmaskine kaster anker ud for skanse 1 og begynder at beskyde de preussiske soldater, når de kommer tilsyne imellem krudtrøgen, der efterhånden ligger tungt over skanserne. Orlogskaptajn Rothe affyrer fra Rolf Krake i alt 82 granater og 13 kardæsk-skud. Skibet modtager også selv beskydning, først fra den erobrede skanse 1 og derefter fra de preussiske batterier ved Gammelmark. En 24 punds granat gennemborer skibets dæk og dræber løjtnant Jespersen og sårer 9 andre. Preusserne har tidligere lagt fiskenet ud i Vemmingbund netop for at hindre Rolf Krakes mulighed for at gribe ind. På grund af disse net og den kraftige fjendtlige beskydning vælger skibet efter nogen tid at trække sig tilbage uden for fjendens skudvidde.

Over hele linjen fra skanse 1-6 er de preussiske tropper nu rykket forbi skanserne og frem til den tilbagetrukne danske (2.) linje. Det sker faktisk så hurtigt, at det er usikkert, hvorvidt de danske kanoner her overhovedet når at løsne et skud! Den eneste større intakte styrke, som danskerne nu råder over, er 8. brigade, der står længere tilbage ved de nedbrændte danske barakker.

Kun et mirakel kan vende situationen for danskerne, der virkelig er oppe mod overmagten. Skal noget mirakuløst finde sted, så skal det dog også komme fra 8. brigade. Styrken har nemlig på grund af sit korte ophold ved Dybbølstillingen stadig sin moral intakt og er endnu ikke påvirket af krigstræthed som følge af mange dage med preussisk bombardement. Men har den danske overkommando mon tænkt sig at sende brigaden i ilden? Vi må vente og se…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: