20. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Forargeligt – oven på Dybbøls ruin bygges venskaber mellem danskere og tyskere


Ved Gauerslund

Agnes har altid gjort en dyd ud af at holde en vis distance til de tyske soldater. I dag gjorde hun visit hos bekendte i Karansdal, hvor stemningen over for en østrigsk løjtnant var mere venskabelig, end godt er.

Fra Agnes Gads dagbog 20. april 1864:

Desværre kan det neppe være Tvivl underkastet mere, at Dyppel virkelig er tagen; man tilføjer, tillige 2,500 danske Soldater -?-

Vi gik da igaar til Karensdal, – men maatte sandelig hellere være bleven hjemme. Straks efter at vi vare naaede derned, kom en ung østrigsk Lieutinant, som nok ikke saa sjeldent kommer der og gjør Vesit. Dette Sammentræf var naturligvis os, som ikke pleje Venskab med de fjendtlige Officere og mindst igaar var oplagt dertil, meget ubehageligt. Assessoren modtog ham imidlertid forekommende og viste ham en Opmærksomhed, som var rént ud fornærmelig imod os. Sofie og jeg ere ogsaa enige i, ikke at aflægge flere Vesitter der, saalænge Tydskerne ere i Jylland. Agnete og Konstance vare ogsaa meget trykkede ved Lieutinantens Besøg; men Assessoren forlanger udtrykkelig af dem, at de skulle være venlige og forekommende imod de fjendtlige Officerer, som komme der! Paa den anden Side, fældte han Taarer ved Efterretningen om Dybbølstillingens Opgivelse. Jeg véed sandelig ikke, hvad man skal tænke om den Mand?

Forleden Nat brændte en Barak i Pjedsted, ved hvilken Lejlighed Fru Jacobsen fik en saadan Angst, at hun laa tilsengs Dagen efter. Med Guds Hjælp vil dette dog være forbigaaende! Det er ogsaa forskrækkeligt, at de gode Mennesker der ligge for aabne Døre om Natten; jeg forstaaer ikke, at de tør! Den Nat vækkedes de ved, at en Østriger stod og rykkede i Pastor Jacobsen, raabende: “Feuer, Feuer!” Saadant er jo Nok til at forskrække en Svag. Ilden var dog et Stykke borte fra Præstegaarden, og ingen Huse el. Gaarde bleve tændte derved. Paa Follerupgd. gik forleden Ild i Halmen, som Officererne paa l. Sal sov i, og brød temlig voldsomt frem, men slukkedes dog heldigvis igjen.

Vi have idag faaet en hèl Dél gl. Aviser fra Vejle. Poletimester Jørgensen fra Slesvig er bleven const. Borgermester i Fredericia. Ellers indeholde Aviserne Intet; kun en Mængde Beretninger om den uforskammede og hensynsløse Maade, paa hvilken Tydskerne haane og forfølge alt det Danske og de Danske i Slesvig. Isandhed, for Tiden finder jeg grumme liden Foranledning til at vise sig venskabelig imod Tydskerne! Det kan være nok, at vi ere nødte til at taale dem, og føde dem, plettede som de ere af vore Brødres Blod. O, Gud Fader, kom vort betrængte Fædreland ihu!

Man fortæller nu atter, at Østrigerne skulle rejse hjem; – men erstattes af Preussere (?)

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: