25. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigske soldater hærger de danske gårde, de er indkvarteret på


Ved Gauerslund

De tyske soldater bliver indkvarteret på de danske gårde, så længe besættelsen står på. I dag kan Agnes Gad berette om, hvordan en gård i Pjedsted, ikke langt fra Gaurslund, er blevet hærget til ukendelighed af soldaterne. Så galt er det endnu ikke gået på Gaurslund præstegård, selvom de nu igen idag har fået varsel om en ny indkvartering.

Fra Agnes Gads dagbog 25. april 1864:

Igaar Eftermiddags fulgte jeg med Kjersgaard over til Pjedsted, hvor jeg ikke har været i al denne Tid. Hu, hvor séer der dog ud; man kan neppe mere kjende det yndige Sted! Gine med lille Christian holdt ogsaa igaar deres første Indtog der; – men det er altfor trykkende, til at man kan glæde sig rigtig over Noget. Jo, disse Sorgens Dage! Hvor lange, hvor trykkende, man ler som sammensnøret! -Der ligger en grusom Mængde østrigere i Pjedsted; blandt disse en hél Dél af de saakaldte “Gemsejægere”, der i Reglen ere smukke smaa Folk, mést fra Tyrol. De skulle forresten være nogle vilde, raa Krabater. De udmærke sig ved en skjøn Mængde nedfaldende Hanefjedre i Hatten, som er meget klædelig. Uh, der er skrækkelig forstyrret derovre: Nu troer jeg dog, der er kommet lidt mere Orden end i Begyndelsen. Dorothea Riemenschnejders Tøj er dog for en stor Dél ødelagt, da Østrigerne have brækket hendes Meubler og Kasser op og ranet meget af Indholdet, samt ødelagt andet. En Kasse med hvide Silkeblonder, som hørte til hende, Udsalg, var opbrudt, og Blonderne blevne som ubrugelige Sager kastede tilside oppe i Laden, ind i et Havreneg, som var saaledes op og ned indfiltet dermed, at Havren og Blonderne vare aldeles uadskillelige; og Jacobsens toge derfor Neget som det var og satte det op paa Loftet, for til sin Tid at give Ejerinden af Blonderne hele Stadsen tilbage. De ere gruelig kjede af hendes Sager, da det jo er umuligt at svare til dem. Iøvrigt er det umuligt at beskrive det Mudder, den Trængsel, de mange, mange Bagagevogne, Oksehoveder, Kasser o.s.v., men det er mærkeligt, at saa meget kan stuves sammen i éen Gaard!

Vi have havt det Held, at modtage et rart Brev fra Tante Gusta, tilligemed en gl. Varde-Avis, hvilken jeg vil opbevare her, som en Erindring fra denne sørgelige Tid.

Eftrmdg: Der meldes preussisk Indkvartering til imorgen! Her ere ogsaa Østrigere i Byen, som nok kræve Furage op. Broder Frits er hjemme i Besøg, men gaaer nu igjen til Tavlov. Vi skulle nok have en Major med Adjudant, 5 Underofficere, 30 Mand og nogle Heste. Vi maa da skjynde os at faa Salen og Gjæstekamrene skurede, for der seer dog for galt ud deroppe. Vi skulle have Middagsmad færdig til Officererne KIk. 12 imorgen.

Af Koldingposten sées, at forleden ved Kysten af Holsten er vekslet de første Skud mellem os og Forbundstropperne! Gud give, vi nu dog kunne beholde Helbreden i denne trykkende Tid. Jeg er idag saa forkjølet. Iøvrigt nærer jeg et hemmeligt Haab om, at bedre Tider nærmer sig, – skøndt Gud véed, man kan endnu kun bygge et saadant Haab i Luften; for Tiden har neppe nogensinde séet mørkere ud.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: