25. apr. 1864: P. Laue Petersen får besøg af sin bror og en kammerat og fejrer det med godt med brændevin


Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Fra Peter Laue Petersens beretning om den 25. april:

Hen imod Middag fik jeg Besøg af min Broder Christen og Andreas Halgren. Det var Søndag, de havde om Morgenen tidlig gaaet fra Hjemmet i den Tanke, de vilde opsøge mig. De gik først ud til Vollerup, der traf de 2.Battalion af vort Regiment, at vort Battalion laa i Byen Kær, og saa gik de fra Vollerup til Kær. De troede aldrig den Vej havde faaet Ende, men træt og udmattet fandt de mig ved Kæssel (Kæstel), Boelsmand i Kær. Vi pakkede op af min Brødpose med den Bliksmørdaase og et Stykke ”Kamisbrød” og fik Bud til Marketenderen efter en Flaske Brændevin, og saa gjorde vi os til gode med Maaltidet. Vi sad inde i Aftægtshuset, et par Soldater af mine Kammerater var ogsaa med ved Maaltidet. Da vi var færdig dermed, vilde mine Fremmede ogsaa traktere os lidt. De hentede Rom og Sukker ved Marketenderen, og Vand fik vi kogt ved Aftægtsfolkene, og saa lavede vi en god Grog, og det blev lystigt. Christen og Halgren blev fulde, sidstnævnte maatte kaste op inde ved Bordet. Da det nu var Aften, begav mine Fremmede sig paa Turen hjem, og det var en drøj Tur, som de siden meddelte mig, thi de kom ikke hjem før i Morgenstunden. Da de var borte, skulde vi igjen paa Arbejde. Det var en drøj Tur med dygtig Donner og Arbejde maatte vi til Kl. 5 om Morgenen. Saa kom vi tilbage i Quarter igjen.

Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her på 1864live i stil med de øvrige dag-til-dag-opdateringer. Dagbogsoptegnelserne fra 1864 afskrev Peter Laue Petersen som 67-årig i 1908 i en beretning “til et minde om mig for mine Efterkommere”, og det er denne, der i citatform udgives på 1864live.

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: "Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere. Peter Laue Petersen født i Sarup 1841 den 4 de September Dagbogen faar jeg afskreven 1908 da er jeg 67 Aar gammel."

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: “Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere.
Peter Laue Petersen
født i Sarup 1841 den
4 de September
Dagbogen faar jeg afskreven
1908 da er jeg 67 Aar gammel.”

De oprindelige dagbogsoptegnelser fra 1864 er gået tabt, men beretningen fra 1908, der oprindeligt er skrevet med gotisk håndskrift, findes i Lysabild Sognehistoriske Arkiv på Als. Peter Laue Petersen selv stammede fra Sarup på Als, var født den 4. september 1841 og døde i hjemmet i Sarup den 23. maj 1919.

Du kan læse mere om dagbogsberetningerne her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: