28. apr, 1864: Agnes Gads dagbog: Sønderborg er brændt – kvinder og børn er dræbte og sårede


Ved Gauerslund

Agnes Gad begræder krigens rædsler i sin dagbog i dag. Sønderborg skulle være brændt og mange uskyldige civile døde og sårede.

Fra Agnes Gads dagbog 28. april 1864:

En af vore Piger er idag kjørt til en Begravelse i Højen, og jeg maatte i den Anledning igaar udbede os einen “Passier-Schein” frem og tilbage derhen. Adjudanten var meget forekommende og bragte os den straks efter. En Kolding-Avis laa paa Bordet; han greb noget altereret efter den, men lagde den øjeblikkelig beroliget tilside, da han saae, hvilken det var. Efter at have taget Afsked, samlede Majoren alle 4 Kompagnier oppe ved Kirken, hvor de bleve staaende forunderligt stille en Tid, medens Enkelte red og løb frem og tilbage. Endeligt droge de af; men vi hørte senere, at Grunden til Standsningen var, at l Underofficer og l Menig fattedes; man formoder, de ere deserterede?

Paa Møllen laa Md. Madsen i Sengen, Stine stod midt i en Storvadsk og Mølleren var i Vejle, da deres Indkvartering, 50 mand og 2 Officere ankom! Dog kom Stine vel over det. Vi vare iaftes derindenfor. Det at General Wrangel lod Sønderborg stikke i Brand, fordømmes af hele Evropa. Og de Rædsler, som pludseligen overfaldt Beboerne af denne stakkels aabne By, som intet Ondt anede, ere ubeskrivelige. Fremmede Blade gjenlyde derimod af Roes over de Danskes Forsvar ved Dyppel Skandser. Den berømte Fæstning, Gaêta, faldt i langt kortere Tid og for lettere Skyts. Ved Dyppel er bleven affyret en 14 – 15 Skud i Minuttet fra Preussernes Side, og vi havde ingen tilsvarendeKanoner der.

Man kan neppe taale at læse om Sønderborgs Brand. Hospitalerne ere brændte, mange af de ulykkelige Borgere, Kvinder og Børn dræbte og saarede. Evig brændemærket er den Mands Navn, som søger sin Hæder i saadanne Grusomheder! Man maa kjæmpe med sig selv, for ikke at bede Gud om Hævn. Dyppel Skandser vare, før deres Indtagelse, saa aldeles forskudte, at de ligne Kæmpe-Muldvarpeskud i Løshed. Gud velsigne vore brave Soldater; de vare udholdende. Skulle alle disse Rædsler nu gjentages ved Fredericia? Man siger for vist, at Ringkjøbing og Varde allerede ere besatte af Fjenden, som i stor Mængde trænger op i Jylland. Hvor monne Hegerman-Lindenkrone er? Ny Indkvartering: l Hauptmann, l Lieutinant, 15 Mand og nogle Heste!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: