28. apr. 1864: P. Laue Petersen er på forpost ved Alssund


Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen fortæller om dagene i slutningen af april, hvor han er på forpost:

Vi stod helt ned ved Alssund, lige overfor Sottrupskov. Vi stod dobbelt Poster hele Sundet langs med passende Afstand fra hinanden. Den ene af hver Dobbeltpost stod ned paa Havkløvet (Skrænten), den anden sad skjult i en lille Grav oven paa Havkløvet, og saaledes gik det til Omskifte hver 2 Timer hele Natten igjennem. Om Dagen sad begge Posterne skjult i Graven oven pa Kanten af Kløvet. Om Natten gik der Patrolier rundt, en Officer og nogle Mænd, for at se, om Posterne ikke sov. Hen paa Natten kom der en Patrolie. Jeg sad netop i Graven. Jeg raabte straxs Patrolien an og alt var i Orden. Da han kom hen til den næste Post, en god gammel Kammerat af mig, var han sovet ind, og Løjtnanten langede ham en ved Øret, saa jeg tydelig kunde høre det gav Klask efter, og saa gik Patrolien videre. Om dagen var alt roligt, der kom en Baad tæt ind til Land med 7 preussiske Soldater ombord og raabte Hurra for vort Regiment, og sagte paa tysk: ”Nu var Krigen snart forbi!”. Saa sejlede de rolig tilbage igjen. Om Aftenen blev vi afløst og kom tilbage til det gamle Quarter i Byen Kjær. Om Morgenen den 29. marcherede vi til Lambjerg, hvor jeg lagte i Quarter hos Gaardejer Kaad. Om Eftermiddagen fik jeg Lov til at gaa hjem.

Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her på 1864live i stil med de øvrige dag-til-dag-opdateringer. Dagbogsoptegnelserne fra 1864 afskrev Peter Laue Petersen som 67-årig i 1908 i en beretning “til et minde om mig for mine Efterkommere”, og det er denne, der i citatform udgives på 1864live.

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: "Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere. Peter Laue Petersen født i Sarup 1841 den 4 de September Dagbogen faar jeg afskreven 1908 da er jeg 67 Aar gammel."

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: “Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere.
Peter Laue Petersen
født i Sarup 1841 den
4 de September
Dagbogen faar jeg afskreven
1908 da er jeg 67 Aar gammel.”

De oprindelige dagbogsoptegnelser fra 1864 er gået tabt, men beretningen fra 1908, der oprindeligt er skrevet med gotisk håndskrift, findes i Lysabild Sognehistoriske Arkiv på Als. Peter Laue Petersen selv stammede fra Sarup på Als, var født den 4. september 1841 og døde i hjemmet i Sarup den 23. maj 1919.

Du kan læse mere om dagbogsberetningerne her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: