30. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Fredericia har kapituleret – ordre fra kongen


Ved Gauerslund

Agnes ved nu som et faktum, at Fredericia har åbnet portene og ladet tyskerne besætte byen. I følge rygtet er det kongen, der har beordret dette for at undgå blodsudgydelser, da fredsforhandlingerne var gået i stå.

Fra Agnes Gads dagbog 30. april 1864:

Den store Nyhed beskjæftiger os Alle! Det er et Facta, at Fredericia igaar Middags har aabnet sine Porte og nu er besat af – Østrigerne! Baade Preusserne og vi sé tvivlende paa hinanden: Hvad har dette at betyde? Rygtet vil vide, at Konferrencen er gaaet itu, og at Kongen, ved den modtagne Efterretning, har befalet Garnisonen i Fredericia at rømme, for ikke at lade mere unødigt Blod offres (?) Men hvorfor er Konferrencen hævet; hvem har hævet den? Det er det store Spørgsmaal! Forrige Nat er vor Besætning i Fredericia dragen bort; men Størsteparten af Skytset skal være efterladt paa Voldene, – aa, hvor man nu længes, længes efter Efterretninger! Retfærdige Gud, tænk paa os!

(Vi modtage iaftes silde nogle Breve fra vore Kjære, jeg endelig fra min søde Anna. Det er rigtignok fra l. ds., men det er dog saa yndigt; Gud bevare hende og hendes!)

Stine Madsen og Marie Buhl vare her nu for at sige os, at de ventede Md. Madsens Søster fra Pjedsted i Eftermiddag, om vi ikke vilde komme derned og høre om hun vidste Nyt. I Pjedsted ere de nok nu frie for Indkvartering endelig!

Eftermdg: Klok. 5½. 18. Infanteriregiment, som laa her, fik pludselig Marchordre og ere allerede borte. Vi ere idag Alle rædsom spændte. Nu gjælder det om Danmark! el. ej! Wrangel har forlagt sit Kvarter til Horsens igaar. Men forinden har han af Vejle By udskreven en Brandskat paa 60,000 Rdlr., at erlægge inden iaften klok. 8. Man méner, det vil være umuligt at skaffe det, – og hvad saa? Sidste Rygte melder, at de Danske ogsaa have rømmet Als, samt at samtlige Tropper skyndsomst droge til Kjøbenhavn, hvor man ventede den østrigske Flaade (?) Men med Guds Hjælp er dette dog “lavet” – ? –

Idag er Vejle Avis atter udkommet, første Gang siden Okkupationen, men indeholder intet Nyt. Kongen af Preussen har i disse Dage været i Holstén og Slesvig et Besøg; og Kronprindsen er med her helt oppe i Vejle, – muligvis for at paasé, om alle Udskrivninger blive punktlig præsterede?

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: