1. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Fredericia besat, men østrigerne lover at skåne “landsoldaten”


Ved Gauerslund

Agnes Gad savner svar: Hvorfor overgav man Fredericia allerede inden belejringen. Og er fredskonferencen virkelig brudt sammen.

Fra Agnes Gads dagbog 1. maj 1864:

Baade vi, Østrigerne og Preusserne ere lige forbavsede over, hvad der er skéet! Den østrigske General i Pjedsted hørte to Gange den mærkværdige Beretning, før han vilde tro derpaa og give Marchordre til Fredericia. Denne blev endelig besat af de to Brigader, der have ligget i Pjedsted og Herslev. Det siges, at da den første østrigske General drog ind i Fæstningen, hvis Porte blev aabnet af de faa (15 – 20) tilbageværende Borgere, gik Borgermestren ham imøde, og bad ham indstændigt, som Hilsen fra de danske Soldater, dog at skaane “Landsoldaten” , der staaer som sædvanligt lige indenfor Prindsens Port. Generalen skal have svaret, at han vilde ære den, som de Danske selv (?) Igaar har General Wrangel med mange andre preussiske Officerer besøgt Fredericia. Vi ere rædsomt spændte paa Byens Skjæbne. Alt det bedste Skyts, have de Danske taget med sig; de gamle Voldkanoner ere fornaglede. Man méner, vi have ikke havt tilstrækkelig Besætning til at forsvare Fæstningen; – men hvorfor den netop nu skulde rømmes, inden Fjendens Batterier ere kjørte rigtig frem, er en stor Gaade!

Er Konferrencen virkelig afbrudt? Hvad er skéet, hvad vil ské? Barmhjertige Gud, tænk dog paa os!

Middag. Rygtet siger, at Forbundstropperne nu i svære Masser trænge herop efter!

Aften. Vi ere gruelig spændte paa, hvad der vil blive foretaget i Vejle af General Wrangel i Anledning af den nægtede Brandskat. Byen er lukket, og man venter Arrestationer og Udkrævning med Vold?

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: