9. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Fængslede danske embedsmænd løslades – mon det skyldes konferencen i London?


Ved Gauerslund

Det forlyder, at mange fængslede danskere – især embedsmænd – kan se frem til at blive løsladt. Agnes spekulerer på, om det kan skyldes fremskridt ved konferencen i London.

Fra Agnes Gads dagbog 9. maj 1864:

Den ene Dag gaaer efter den anden uden nogen Forandring. Det er utvivlsomt at vi endnu en Tid maa have Taalmodighed og finde os i Alt. Imidlertid fortsættes Demoleringen af Fredericia Fæstning. Endél sprænges i Luften, Volde jævnes med Jorden, Palisaderne rykkes op og brændes. Det bekjendtgjøres i Provindsaviserne, at Fattige kunne afhente Brændsel efter Behag dernede, ligesom naturligvis alle de tydske Soldater!

De fængslede og bortførte Borgere ere dog atter blevne hjemsendte, saa man maa formode, at Stormagterne dog have fundet dette Overgreb for voldsomt. De længst arresterede Embedsmænd herfra samtlige jydske Byer ventes ogsaa hjem i disse Dage. Derimod forstørres stadigen de befalede Leverencer, som neppe længe ville kunne udholdes, – og naar de standse, hvad saa? En meget stor Leverence af Byggryn bliver idag præsteret. Jylland bliver bogstavelig udspist, dersom dette skal staa længe paa. Og endnu daglig komme Preussere sydfra herop.

Fra Konferrencen hører man Intet; dens Medlemmer skulle nok gjensidigen have forpligtet sig til Tavshed, medens Forhandlingerne vare. Man mener ikke, at Fredericia’s Rømning har nogen politisk Grund el. Følge.

Als er dog nok endnu i vor Magt. Men endnu vides ikke med Bestemthed, om “Rendemand Pindekrone” er kommet i Behold med sin Devision.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: