10. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Status quo – den østrigske indkvartering på præstegården passer sig selv


Ved Gauerslund

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 10. maj 1864:

Man vil paastaa, at den engelske Kanalflaade med samt en fransk Eskadre er beordret til østersøen og daglig kan ventes (?)

Vi have endnu vore Østrigere, der ligge saa roligt, som om det var deres Agt for stedse at opslaa deres Bolig her. Der ekserceres dagligt hernede i Toften med Vaaben og Legemsøvelser, – ingen Velgjerning just mod vor Kløvermark. De tre Officerer, vi have, ere en lille sortsmusset, men meget net, Hauptmann Hummel, en Oberlieutnant Brown og en Feldtwebel med et meget makkebarisk Navn, hvis grevelige Stand og Tittel skaffer ham den Ære, at bo sammen med Hauptmannen, ride Smaature paa dennes Hest o.s.v., o.s.v. Det er en temlig vigtig og lapset Personnage og vist kun en 18 – 19 Aar. Det er iøvrigt en meget fordringsløs og behagelig Indkvartering, som vi ikke nok kunne være taknemmelige for. Kokken og Tjenerne besørge al Opvartningen og betale regelmæssig deres faa Fornødenheder. Det gaaer rigtignok anderledes til ovre hos den stakkels Fru Schjerning, som har megen Uheld med sig. Hendes Indkvarterede gjøre uhyre store Fordringer og tage aldeles intet Hensyn til Fru Schjernings egne Fornødenheder. Hun kan næsten ikke komme til at faa sin Middagsmad kogt, idetmindste ikke før langt hen ad Eftermiddagen o.s.v. Nu har hun dertil det forunderlige Uheld, at General v. Dormus har faaet Gulsot, i hvilken Anledning der kræves en Mængde Opvartning, rene Lagner og Haandklæder hver Dag, (uden at derfor det brugte udleveres) og hun maa dertil døje Uforskammetheder af Generalens vigtige Tjener. Fader og Sofie var iforgaars derovre for at være tilstede ved Pastor Jensens Indsættelse. Her ved min Side staaer en mageløs yndig Bouket af Roser, Pælargonier, Gyldenlak o.s.v., som Polly var saa sød at sende hjem med til mig! Vil nu Vejret føje sig, og det bliver dem muligt at faa Lov til at disponere over deres Heste og Vogn, er det iøvrigt Fru Schjernings Plan, at Polly med alle Børnene skal besøge Gauerslund 2. Pindsedag. Det var jo storartet i disse Tider!

Herovre i det brune Gjæstekammer ligger stadig en Feldtvagt paa 6 Mand, og en af disse paraderer stadig udenfor Porten med Bajonetspidsen i Armen. Oppe paa Hjørnet af Kirkemuren ved Børkop-Vejen staaer ogsaa en Skildvagt i et af Straa og Pinde net sammensat lille Skilderhus. Saadanne Hytter, til En el. Flere, og tilhørende Vagter sées rundtomkring ved de belagte Byer. De Soldater her ligge ere næsten Alle Bøhmere og kunne kun meget daarligt forstaa Tydsk. De tale nemlig deres Modersmaal, det czechiske Sprog. Vores Yndling iblandt dem er en ung Møller, som er Trompeter og Underofficer og har noget meget net og godmodigt ved sig. Han interesserer sig meget for Havevæsen og lister sig undertiden ud i Haven for at arbejde paa sin egen Vis der, og er ikke ganske fornøjet med vor Manér. Han er nok et Stykke af en Tusindkonstner, fusker ogsaa i Uhrmagerkunsten; og jeg overraskede ham igaar ude i Folkestuen, hvor han havde taget Ane’s Sytøj og syede løs derpaa af alle Kræfter. I dette Øjeblik komme en 8 – 10 Mand i fuld Oppakning ind af Porten. Saadan en lille Vagt præsenterer sig daglig for Hauptmannen, formodentlig for at modtage Ordrer. I Søndags kom en stor Flok Soldater herind, anførte af 3 udklædte Bajadser og ledsagede af Musik paa Pilefløjter og gaven Slags Karnevalscene tilbedste for Officererne, som lode til at more dem brillant derved. Slige Optog bruges nok hyppigt som Søndagsfornøjelse blandt de østrigske Soldater. Os forekom det forleden at være en temlig plump og grov Spøg.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: