18. maj 1864: Våbenhvilen betyder reorganisering af den danske hærs dispositioner


Våbenhvilen, som trådte i kraft den 12. maj, betyder heftig forhandlingsaktivitet for de europæiske politikere, og i går kom det frem, at en deling af Slesvig tegner sig som en mulig løsning på krigen. For de danske stridskræfter står våbenhvilen derimod i reorganiseringens tegn efter nederlaget ved Dybbøl.

De danske militære dispositioner tages op til revision her under våbenhvilen. Hærledelsens tanke er lige nu, at koncentrere det danske forsvar omkring Fyn.

De danske militære dispositioner tages op til revision her under våbenhvilen. Hærledelsens tanke er lige nu, at koncentrere det danske forsvar omkring Fyn.

Efter våbenhvilens indtræden har man fra dansk side ændret på sine militære dispositioner, og meget tyder på, at man fra Overkommandoens side vil lave en fuldstændig forandring af den hidtidige operationsplan. Af en skrivelse fra 11. maj fremgår det, at det danske forsvar nu hovedsageligt skal koncentreres om Fyn. Det betyder, at man mindsker hærstyrken på Als, således at øen kun er svagt besat. Ikke nok med det har det også været planlagt, at hele det nørrejyske armekorps, general Hegermanns 4. division, skulle overføres til Fyn. En anden del af reorganiseringen medfører til gengæld, at en del af det tidligere indkaldte forstærkningsmandskab til infanteriet får orlov fra tjeneste under våbenhvilen.

Planen om at overføre 4. division fra Jylland til Fyn er imidlertid allerede blevet ændret igen. Ændringen skyldes, at det er tvivlsomt, at man vil kunne udføre så stor en troppebevægelse inden for rammerne af våbenhvileaftalen. Derfor står Hegermanns styrker stadig i Nordjylland.

Når den danske hærledelse ønsker at koncentrere det danske forsvar på Fyn, skyldes det muligvis den tanke, at den danske overlegenhed til søs vil kunne beskytte øen og dermed resten af landet. Denne overlegenhed blev foreløbigt slået fast for lidt over en uge siden under Slaget ved Helgoland, hvor danske krigsskibe besejrede en østrigsk-preussisk flådeenhed. Men østrigerne har desværre beordret flere skibe til Nordsøen, hvilket utvivlsomt vil udfordre den danske magtposition på havet.

Hvis ikke London-konference kan finde frem til en varig fred og dermed sætte et afgørende punktum for krigsførelsen, så forbereder den danske hærledelse sig nu på en krig med fire hovedfronter: Fyn, Nørrejylland, Als og de danske farvande.

Indtil videre må vi afvente Londonkonferencen og våbenhvilens udløb.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: