20. maj 1864: Danmark har fået ny krigsminister: Lundbye er blevet afskediget og Reich har overtaget posten. Arméens stabschef er i dag til konference i København med den nye minister


Den nyudnævnte krigsminister, Christian Emilius Reich. Efter Lundbyes afskedigelse den 18. maj skal Reich overtage krigsministerposten. Hans hovedfokus er en reorganisering af hæren, men hans første træk på krigsskuepladsen kan meget vel blive en invasion af Rügen. (Foto af F. F. Petersen fra ca. 1864)

Den nyudnævnte krigsminister, Christian Emilius Reich. Efter Lundbyes afskedigelse den 18. maj har Reich overtaget krigsministerposten. Hans hovedfokus er en reorganisering af hæren, men hans første træk på krigsskuepladsen kan meget vel blive en invasion af Rügen. (Foto af F. F. Petersen fra ca. 1864)

Vi kunne i forgårs meddele, at en større omorganisering af de danske stridskræfter er under opsejling under den nuværende våbenhvile. Men forandringen er ikke udelukket til fordelingen af de danske tropper. Ikke lang tid efter våbenhvilens indtræden er der sket en markant forandring i den danske Krigsbestyrelse, idet oberst Lundbye har fratrådt posten som krigsminister, og i forgårs blev den tidligere stabschef i Fredericia, oberstløjtnant Reich, officielt udnævnt som ny krigsminister.

Under den kritiske situation ved Dybbøl tilbage i midten af april, havde Lundbye bøjet sig for Konseilspræsident Monrad, der af politiske hensyn havde anset det for væsentligt, at Danmark endnu holdt stillingen på Slesvigs fastland ved London-konferencens åbning (den 25. april). Situationen var dog således, at Dybbølstillingen næppe kunne holde ud så længe, hvilket overkommandoen også flere gange indskærpede over for Lundbye. Ikke desto mindre gav Lundbye så sent som den 15. april udtryk over for Monrad, at stillingen kunne holde 14 dage til en måned endnu. Som bekendt faldt stillingen tre dage efter. Lundbyes usikre militære vurderinger har nu resulteret i, at Monrad har foretaget et krigsministerskifte. Rygter siger, at Lundbyes psyke har givet efter for krigens hårde pres, og at han er brudt sammen under arbejdsbyrden og ansvaret som krigsminister.

Den nyudnævnte krigsminister, Reich, har efter nederlaget ved Dybbøl en stor opgave foran sig. I dag har han derfor indkaldt stabschefen for den danske hær til en konference i København. Her bestemmer man sig for at oprette et dansk landgangskorps til udførelsen af offensive operationer. Korpset får base i Nyborg, hvor det skal trænes i ind- og udskibning samt udførelsen af landgange. Det er planen, at korpset skal bestå af 5. brigade (ca. 3.200 mand), 8. batteri (8 kanoner, 30 kørertøjer, 245 heste og 269 mand), 1. eskadron af 4. Dragonregiment (100-150 ryttere) og 5. ingeniørkompagni (150-200 mand). Kommandoen over korpset skal tildeles oberst Max Müller.

Det er overkommandoens tanke, at erobringen af den preussiske ø, Rügen, evt. kunne blive landgangskorpsets første mål. Derfor har man også pålagt kaptajn Aarøe og hans strejfkorps at indhente pålidelige efterretninger om forholdene på øen. Det planlægges ligeledes at øge styrken på Aarøes strejfkorps fra 200 til 600 mand ved våbenhvilens ophør. Herved vil korpset bedre være i stand til at foretage sine kommandoraids på fjendtlige kyster.

Det tyder på, at Danmark under Reichs krigsministerium vil føre en mere offensiv krigsstrategi end tidligere. Selvom det dog skal nævnes, at en offensiv krigsførelse netop også var det, den afgående krigsminister, Lundbye, ønskede sig. Under alle omstændigheder vil de danske tropper forhåbentligt kunne slippe for en gentagelse af den tunge belejringskrig ved Dybbøl og i stedet besejre de preussiske og østrigske fjender på åben mark!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: