25. maj 1864: General Steinmann klager over svækkelsen af forsvaret på Als


Peter Frederik Steinmann er general og har kommandoen over det danske forsvar på Als. I en skrivelse taler han i dag imod en svækkelse af Als' forsvarsstyrke. (Foto af Eduard Hansen fra 1860'erne)

Peter Frederik Steinmann er general og har kommandoen over det danske forsvar på Als. I en skrivelse taler han i dag imod en svækkelse af Als’ forsvarsstyrke. (Foto af Eduard Hansen fra 1860’erne)

Den igangværende våbenhvile mellem Østrig-Preussen og Danmark har betydet en reorganisering af den danske hær og dens øverste ledelse. På det ledelsesmæssige plan er C. C. Lundbye blevet fyret som krigsminister og erstattet med C. E. Reich. I forhold til hærens overordnede strategi er Fyn blevet udpeget som det vigtigste område for det danske forsvar efter Dybbøls fald.

Det forsvarsmæssige fokus på Fyn betyder en reduktion af den militære besætning på Als. Fra den 18. – 20. maj har overkommandoen og krigsministeriet aftalt, at en infanteribrigade og et batteri skal overføres fra Als til Fyn. Man anser den herefter tilbageværende styrke på 3 infanteribrigader og 3 feltbatterier – det vil sige ca. 9-10.000 infanterister og 24 kanoner med tilhørende kørertøjer og mandskab – som tilstrækkeligt til forsvaret af Als. Kommandoen på den slesvigske ø fik besked om reduktionen i fredags og har selv fået ansvar for at bestemme hvilken brigade og hvilket batteri, den vil undvære. Styrken skal desuden overføres allerede i morgen.

Svækkelsen af Als’ forsvarsstyrker falder imidlertid ikke i god jord hos general Steinmann, der har kommandoen over øen. I en skrivelse fra i dag fastslår han bl.a.:

Men særlig maa jeg anse det for min Pligt at udtale, at jeg ikke antager de 3 Brigader for en tilstrækkelig Styrke til Øens Forsvar og Bevogtning overensstemmende med Overkommandoens Ordre af 22. f. M. (forgående måned, red.), når Fjendtlighederne atter udbryde… ”

Udover at tale imod svækkelsen af Als’ infanteri- og batteristyrker skriver Steinmann desuden, at han ønsker at disponere over en hel eskadron, altså 100-150 ryttere, og at han vil indberette nærmere oplysninger om en styrkelse af øen artilleriforsvar. I Steinmanns øjne skal mandskabet på Als altså ikke reduceres men derimod styrkes. Ikke desto mindre modtager Steinmann i løbet af i dag yderligere ordre om overførslen af dele af øens arbejderbataljon og 5. ingeniørkompagni, som bruges til opbygningen af forsvarsværker. Steinmann vil utvivlsomt også protestere imod dette, og vi må vente og se, hvordan besætningen af Als’ forsvar udspiller sig.

Øvrigt nyt: Besøg din familie! Fri passage mellem kongerigets provinser

Hvis I ikke allerede har fået kendskab til eller benyttet jer af de muligheder, som våbenhvilen har bragt med sig, så kan 1864live hermed slå fast, at der igen er fri færdsel mellem Jylland og kongerigets øvrige provinser.

I henhold til våbenhvilens betingelser er den fri passage mellem landsdelene altså blevet genoptaget. Det er således muligt at besøge familie eller foretage forretning på tværs af provinserne. Postforbindelsen mellem Korsør og Aarhus er også allerede blevet sat i gang igen og bortflygtede jyske beboere er så småt begyndt at vende tilbage til deres ejendomme. Passage over Limfjorden er kun forbudt militærpersoner, hvorimod man fra dansk side har holdt fast i, at samfærdsel mellem hertugdømmerne Slesvig og Holsten ikke må finde sted. Har man ærinder andre steder i landet, kan man dog frit tage afsted så længe våbenhvilen varer ved.

Vi ønsker alle, der vil udnytte den nyvundne bevægelsesfrihed, en behagelig rejse.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: