25. maj 1864: Østrig og Preussen fastlægger deres syn på delingsplanerne: Aabenrå – Tønder


fff

Preussen og Østrig er klar med deres holdninger til en delingslinje. De ligger dog meget langt fra de danske forestillinger om en deling ved Slien-Dannevirke (de to sydlige linjer er hhv. det første engelske forslag og den foretrukne danske linje)

Londonkonferencens næste møde er den 28. maj, hvor det forventes at England fremlægger et forslag om at dele Slesvig, og samtidig foreslår en delingslinje så langt syd som ved Slien og Dannevirke. Den danske delegation og den danske regering er åbne for forslaget, men har endnu ikke lagt sig endeligt fast på en holdning. Blandt andet ønsker man at en så stor landafståelse fra dansk side skal følges af en række garantier fra tysk side. Blandt andet om ikke at befæste Sydslesvig og Holsten for stærkt.

Den engelske gesandt i København har ladet Monrad forstå, at de tyske magter sikkert vil kunne acceptere forslaget. Dette viser sig dog at være en alt for optimistisk vurdering. Netop i dag drøftes delingslinjer i både Berlin og Wien. Den preussiske kansler von Bismarck er tilhænger af en delingslinje nord om Flensborg, men det skal gøres klart ved konferencen at det vil være en indrømmelse fra tysk side, og at man ikke kan acceptere, at der lægges bånd på, hvad de afståede områder kan bruges til. Den preussiske kong Wilhelm er langt mere grådig, og mener at Preussen må forlange hele Slesvig løsrevet fra Danmark. Fra Østrigs side meddeler man Preussen, at man vil foreslå, at en eventuel delingslinje skal være fra Aabenrå til Tønder – altså nordligere end Bismarcks forslag. Bismarck vælger at modtage dette forslag og gøre det til sit eget, og han instruere den preussiske delegation i London om, at den skal foreslå Aabenrå-Tønder linjen, og så have Flensborg-linjen i baghånden som et muligt alternativ. De tyske forestillinger ligger altså ganske langt fra det engelske forslag og de danske forhåbninger.

Et andet spørgsmål er så, hvad der skal ske med de afståede områder, og her mener Østrig at man skal overveje at overdrage områderne til hertugen af Augustenborg, der har gjort arvekrav på Slesvig-Holsten ved Frederik d. 7.’s død. Dette vil givetvis være populært i Det Tyske Forbund, men det er absolut ikke Bismarcks foretrukne løsning. Bismarck lader dog i første omgang muligheden være åben, da han mener det nok på sigt skal blive muligt også at skyde denne ide ned så områderne kan bringes under preussisk kontrol.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: