Monthly Archives: juni 2014

30. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: “Jyllands bestyrelse overgaar fra idag til de allierede Armeers Administration”


Fra Agnes Gads dagbog 30. juni 1864: Man er færdig at kvæles af Utaalmodighed, som holdes i Aande ved de uafladeligt vekslende Rygter. Nu fortælles der, at det er usandt, at Als er erobret; at tvertimod 2 fjendtlige Regimenter, som gik iland paa Øen bleve tagne tilfange af Vore(?) Man kan hverken tro det Ene […]

30. jun. 1864: P. Laue Petersen får lov at rejse hjem, fordi han er fra Slesvig, men han mangler bevis herfor


Fra Peter Laue Petersens beretning efter at han er kommet til Flensborg som krigsfange: – Da vi vaagnede om Morgenen var vi alle godt tilpas, men hvor det saa ud i Kirken, naar Soldaterne skulde … …, gik vi om bag Alteret og ind i et stort Rum, som vi kalder Skrøvthus. Der var noget […]

29. jun. 1864: P. Laue Petersen og de øvrige tilfangetagne når til Flensborg, hvor de indkvarteres i en kirke


Peter Laue Petersen fortæller efter tilfangetagelsen den 29. juni: Endelig naaede vi Flensborg By, hen ved Kl. 10 om Aftenen, saa hvilken Tummel der var paa Gaden. Alle Fortovene var fulde af Folk. De vilde give os Kager, Vin, og andre Drikke-varer, men Ulanerne [østrigske soldater, red.] red frem og tilbage og vilde forhindre det. […]

29. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne er ved at tage Als


  Fra Agnes Gads dagbog 29. juni 1864: Rygtet paastaaer, at Als inat Klokn. 3 er bleven overrumplet og erobret af Tydskerne, der ved samme Lejlighed have taget 10,000 Mand af Vore tilfange(?) Der tilføjes endog, at Fjenden har bemægtiget sig “Rolf Krage”; men det er med Guds Hjælp da ikke sandt. Aften: Endnu ingen […]

29. jun. 1864: P. Laue Petersen og de øvrige tilfangetagne bliver ført mod Flensborg til fods


Efter at være blevet taget til fange af preusserne på Als fortæller Peter Laue Petersen: – Nu var alle Fangerne kommen over Sundet, og vi var allesamen bleven opstillede, 800 i Tallet. Det var en hel Batalion. Vi stod og ventede paa Ordre til at afmarchere. Endelig kom der en Eskadron af de røde Husarer […]

29. jun. 1864: P. Laue Petersen tages til fange af preusserne og sejles over Alssund til Sundeved


Fra Peter Laue Petersens beretning efter at han er blevet taget til fange af preusserne og ført væk: Da vi saa kom ud til Hesthave, kom der en preussisk Soldat hen til mig og vilde have min 3 Pælgflasker. Han havde en lille Flaske fuld af Brændevin, som han tog frem og gav mig, endvidere […]

29. jun. 1864: P. Laue Petersen og hans regiment er blevet trængt tilbage af preusserne, og han har bedt om pardon!


Efter preussernes overgang til Als er danskerne blevet trængt tilbage, og Peter Laue Petersen har, fordi han er fra Slesvig, fået pardon: – Da jeg lagte der ved Hegnet, laa Hans Hansen fra Tandselle lige ved mig, han sagde; ”Lad os løbe herfra”, men jeg svarede; ”Vi bliver skudt, saa snart vi løber fra Hegnet”, […]

29. juni 1864: Live opdatering fra Als: Danskerne er slået på flugt og Sønderborg er erobret af preusserne. Danskerne trækker sig nu tilbage til Kegnæs, hvorfra man vil evakuere øen. Als er tabt


Preusserne har i nat invaderet Als, og de danske styrker er eftertrykkeligt blevet slået på slagmarken. Den preussiske overmagt har simpelthen været for stor. Heller ikke det danske panserskib, Rolf Krake, som preusserne ellers frygtede, formåede at gøre en forskel. De danske styrker på Als har ellers kæmpet heroisk og med stor dødsforagt. Man har sat flere […]

29. juni 1864: Live opdatering fra Als: Preusserne rykker stadig frem på Als, men danskerne går til modangreb. Nu skal det afgørende slag stå


Preusserne har fejet alt dansk forsvar væk fra Arnkilsøre og rykker nu hastigt mod syd.  Det danske panserskib, Rolf Krake, greb ind men trak sig tilbage igen. Skibet kom under kraftig beskydning, og man vurderede, at den preussiske erobring af Als ikke længere kunne forhindres. Efter landgangen og de indledende preussiske angreb, hvor det danske 4. regiment […]

29. juni 1864: Live opdatering fra Als: Preusserne har invaderet Als og slået de danske tropper tilbage af flere omgange. Men nu blander Rolf Krake sig i kampen!


Preusserne krydsede omkring kl. 02 i nat Alssund og angreb kystområdet ved Arnkilsøre. De få danske forsvarstropper ved stranden blev hurtigt fejet til side, og derefter slog den preussiske angrebsbølge også det danske 4. regiment tilbage. Alt imens fortsætter preusserne med at føre flere tropper over sundet. Der må stoppes for overførslen af preussiske tropper, […]

29. jun. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni vækkes af kraftig beskydning fra den modsatte side af Alssund og opdager, at preussernes overgang til Als er begyndt!


Efter at have lagt sig til at sove i den hvedemark, han havde været med til at grave løbegrave i, fortæller Peter Laue Petersen om natten til den 29. juni: Men da vi havde sovet en god Times Tid, blev vi vækket ved en ualmindelig stærk Skyden. Vi sprang ud af Hveden, og hvilket Syn […]

29. juni 1864: Live opdatering fra Als: Preusserne angriber! Den første preussiske angrebsbølge er i land, og de danske strandvagter overløbes


Siden slutningen af maj har preusserne planlagt et angreb på Als, og nu har man iværksat en overgang i den nordlige del af Alssund. De første preussiske robåde er i vandet kl. 01.45. Inden for 15 minutter er hele invasionen undervejs. Da soldaterne i den første angrebsbølge kravler i bådene er der lidt uro i geledderne, […]

28. jun. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni sættes til at grave løbegrave ned mod Alssund


Fra Peter Laue Petersens beretning: Om Aftenen marcherede hele Batalionen paa Arbejde. Det var den 28.Juni, sidste gang fra denne Lejr. Vi marcherede hen til en afbrændt Gaard tæt udenfor Kjær, hvor vi satte vore Geværer i Peramyter (pyramider) bag Ablehaven. Der fik vi udleveret Spader og Skovle og Marchen gik ud ad Rønhavekobbel, helt […]

28. jun. 2864: Agnes Gads dagbog: Krigen genoptages i aften – men kommer England og Rusland os til undsætning?


Fra Agnes Gads dagbog 28.juni 1864: Det skal nok være aldeles vist, at Krigen iaften bryder ud igjen. Iaftes paastod Rygtet, at England og Rusland (?) havde erklæret de Tydske Krig. Men navnlig hvad Rusland angaaer, lyder det rigtignok noget vel utroligt. Har ikke for ganske nylig, Kejseren havt Sammenkomster med Kongen af Preussen og Kejseren […]

28. juni 1864: Preusserne har diskuteret forskellige angrebsmuligheder, men nu synes planen at være klar: Man vil foretage en overgang til Als


Nu hvor krigshandlingerne igen er brudt ud, er man fra preussisk side ivrig efter at få tvunget Danmark i knæ én gang for alle. Allerede mod slutningen af maj har den preussiske hærledelse derfor foreslået østrigerne, at man angriber både Fyn og Als på samme tid. På den måde ville man ved én større operation […]

27. jun. 1864: P. Laue Petersen venter forgæves på besøg fra sin far


Peter Laue Petersen fortæller: Den 27.Juni ventede jeg min Fader, mine Penge var opslidte og man vidste ikke hvad der kunde komme, saa jeg ventede hele Dagen, men han kom ikke. Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her […]

27. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: På Gauerslund præstegård “sværmer” det med fjendens soldater


Fra Agnes Gads dagbog 27. juni 1864: Hvor Mange monne vi egentlig havde i Kvarter igaar? 3 Officere og 3 Underofficere, det véed jeg; men ellers sværmede de som Bier omkring i Gaarden. Af Senge vare inat 9 belagte, 5 med Officere og 4 simplere. Hvem vi kan have idag, vide vi ej heller ret […]

26. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: Fynboerne flygter til Jylland af frygt for invasion af Fyn


Fra Agnes Gads dagbog 26. juni 1864: Inat Klokn. 2 kjørte Oberstlieutnanten til Kolding og kom nu for lidt siden tilbage. Det stærke Røre her tiltog da, – de formelig rendte om mellem hverandre ud og ind! Straks efter kom Oberstlieutnanten ind i Dagligstuen og tog Afsked, da han øjeblikkelig skulde skifte Kvarter. Inat skulle […]

26. juni 1864: Våbenhvilen udløb ved midnat og i morges kl. 6 åbnede preusserne ild mod danske stillinger ved Alssund


Klokken tolv i nat udløb våbenhvilen mellem Danmark og Preussen-Østrig formelt, og det tog ikke mange timer, før det kom til kamphandlinger. Præcis kl. 06 i morges har 29 preussiske kanoner åbnet ild mod de danske stillinger ved Arnkilsøre og området omkring Kjærvig, begge på Kær-halvøens kyststrækning ved Alssund. Meningen med bombardementet har været at få […]

25. juni 1864: Alt er slut i London og i morgen bryder krigen ud igen!!


Den 20. juni besluttede Danmark at afvise det engelsk voldgiftsforslag på Londonkonferencen, og som ventet har det ført til forhandlingernes sammenbrud. Det har ikke engang lykkedes at forlænge den våbenstilstand, der udløber i morgen d. 26. juni. På konferencenmødet den 22. juni meddelte man fra tysk side, at man kunne acceptere det engelske voldgiftsforslag såfremt […]