18. juni 1864: General Steinmann anmoder igen overkommandoen om at sende forstærkninger til forsvaret af Als


Peter Frederik Steinmann er general og har kommandoen over det danske forsvar på Als. Han har tidligere udtryk over for overkommandoen, at han mener, at troppestyrken på Als ikke er stærk nok. I en skrivelse anmoder han i dag endnu en gang om forstærkninger til Als. (Foto af Eduard Hansen fra 1860'erne)

Peter Frederik Steinmann er general og har kommandoen over de danske tropper på Als. Han har tidligere udtrykt over for overkommandoen, at han mener, troppestyrken på Als ikke er stærk nok. I en skrivelse anmoder han i dag endnu en gang om forstærkninger. (Foto af Eduard Hansen fra 1860’erne)

Den 25. maj beklagede general Steinmann, der har ansvaret for det danske forsvar af Als, at overkommandoen svækkede forsvarsstyrken på øen. Efterfølgende indsendte han den 1. juni en anmodning til overkommandoen om at tildele Als endnu et infanteriregiment samt kavaleri- og artilleriforstærkning. Steinmann har dog ikke fået noget ud af hverken sin klage eller anmodning, men generalen har ikke i sinde at opgive så let. I dag har han sendt endnu en anmodning afsted til den general Gerlach, øverstkommanderende for den danske hær, hvori han igen fastholder sin anskuelse om, at forsvaret af Als skal styrkes. I skrivelsen lyder det bl.a. som følger:

“Og da Overbevisningen om min Anskuelses Rigtighed er bleven fastere og fastere, jo længere jeg overser Forholdene; da den Forøgelse i det faste Artilleri, som jeg har anset for vigtig, ikke er tilstaaet […] saa tør jeg ikke undlade atter at henlede Deres Excellences Opmærksomhed paa og at andrage om, at Styrken her inden Vaabenhvilens Udløb maatte vorde forøget med idetmindste eet godt og paalideligt Infanteriregiment, hvorved Kommandoen haaber paa en nogenlunde betryggende Maade og uden Overanstrængelse for Tropperne at kunne lede Forsvaret saaledes, at Besiddelsen af Als hævdes.”

Overkommandoen med general Gerlach i spidsen har dog allerede tidligere udspecificeret, at Als ikke længere har den strategiske betydning, som øen havde før Dybbølstillingens fald. Det er derfor tvivlsomt, om overkommandoen vil efterkomme Steinmanns anmodning. På den anden side er der nu kun en uge til våbenhvilens udløb, og skal man foretage rokeringer af de danske tropper tids nok, så bør det snart finde sted.

Vi følger udviklingen tæt.

One comment

  1. I am genuinely grateful to the holder of this website who
    has shared this wonderful piece of writing at here.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: