22. juni 1864: Overkommandoen afviser igen at forstærke Als. Man frygter i stedet et angreb på Fyn og formindsker desuden flådestyrken ved Als


Tidligere på ugen anmodede general Steinmann om forstærkning til forsvaret af Als. Han mener ikke, at den styrke, han har til rådighed, er tilstrækkelig, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at bevare besiddelsen af øen ved et preussisk landgangsforsøg. I dag svarer den øverstkommanderende general, Gerlach, på Steinmanns anmodning i en skrivelse:

General Georg Gerlach er den danske hærs øverstbefalende, og i dag svarer han afvisende på endnu en anmodning fra general Steinmann om forstærkninger til forsvaret af Als. Overkommandoen ser sig nødsaget til først og fremmest at sikre forsvaret af Fyn.

General Georg Gerlach er den danske hærs øverstbefalende, og i dag svarer han afvisende på endnu en anmodning fra general Steinmann om forstærkninger til forsvaret af Als. Overkommandoen ser sig nødsaget til først og fremmest at sikre forsvaret af Fyn.

”Hr. Generalmajoren har i Skrivelse af 18. d. M. gjentaget Deres tidligere gjorte Anmodning om til Forsvaret af Als at erholde en Forstærkning af eet godt Infanteriregiment.

I denne Anledning skal jeg ikke undlade at udtale, at den stedfundne Fordeling af de til Overkommandoens Raadighed staadende Kræfter er sket efter moden Overveielse af Forholdene, og at der derefter ikke kan anvendes en større Styrke paa Als end den, som for Øieblikket findes. Naar Hensyn tages til det paa Øen etablerede, betydelige, faste Forsvar samt til Beskaffenheden af de der tilbageblevne Tropper, som det i det Væsentlige har været overladt Hr. Generalmajoren selv at vælge, maa denne Styrke, der i det Hele indbefatter Armeens bedste Afdelinger, ogsaa anses for tilstrækkelig til Øens Forsvar. Det bør her ikke lades ude af Betragtning, at Fjenden utvivlsomt, dersom Fjendtlighederne gjenoptages, vil bestræbe sig for saa hurtigt som muligt at lamme Danmarks Modstandskraft for derved at tvinge os til Fred, og at et sligt [sådan, red.] Resultat hurtigst og sikkrest vilde kunde naas, dersom det maatte lykkes ham at bemægtige sig Fyen. Det er Overkommandoen bekjendt, at en Plan, der gik ud herpaa, har været paatænkt, og efterat Fredericia paa krigsministeriel Befaling er bleven rømmet, bør et alvorligt Forsøg fra Fjendens Side paa en Overgang til Fyen mere end Tidligere haves for Øie […]”

Dermed slår overkommandoen endeligt fast, at Als ikke bliver forstærket, og at Fyn har førsteprioritet i det overordnede danske forsvar. Situationen bliver heller ikke bedre for Steinmann af, at overkommandoen faktisk også har mindsket flådeforsvaret omkring Als betydeligt. Flådeenheder fra Als er tidligere på måneden blevet beordret til at indgå i det nyoprettede landgangskorps ved Nyborg på Fyn. Dette har eskadrechef Muxoll protesteret over den 18. juni, og i dag anmoder general Steinmann desuden også om, at flåden i det mindste ikke svækkes ved Als. Men heller ikke dette vil overkommandoen efterkomme.

Det helt store spørgsmål er nu, hvad preusserne og østrigerne vil foretage sig, når våbenstilstanden udløber ved midnat den 25. juni.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: