24. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: “Preusserne gør Vrøvl” og vil ikke slutte fred


Ved Gauerslund

Agnes gad er helt “fortumlet” over at have rejst meget rundt de seneste dage. Den østrigske indkvartering er vist også lidt fortumlet. Og de forbander preusserne for ikke at ville slutte fred.

Fra Agnes Gads dagbog 24. juni 1864:

Imod al Sædvane har jeg været saadan paa Farten, at jeg næsten er hél fortumlet derved. I Tirsdags vare vi paa Karensdahl i Anledning af Assessorens 76aarige Fødselsdag, hvor jeg da første Gange saae deres ældste Datter dernede, Fru Aagaard, en rigtig vakker Kone. Dagen efter, vare vi i Herslev. Der traf jeg sammen med Frk. Knudsen fra Stenderup Præsteg., – den ældste Søster, saavidt jeg véed; dog en ganske ung og nydelig Pige med et overordentlig behageligt Væsen! Polly Brøndsted kom hjem fra Ødum, medens vi vare der; hun saae lidt mager og spidshaget ud:, men sagde, at hun nu var raskere. Endelig vare vi igaar fra Morgenstunden af i Pjedsted, hvor de kumnicerede. Der maatte jeg dog næsten hellere være bleven fra, – skøndt det var mig saa kjært at være der; for jeg var overtræt og er bange, jeg trættede de Andre med ved mit Pylleri. Medens vi vare der, blev Omflytning af Indkvartering anmeldt; og nu mærker jeg, at vor Indkvartering ogsaa skal rykke, – formodentlig ogsaa her for at give Plads for Andre. Der er overordentlig megen Røre imellem Østrigerne idag, Ordonantserne flyve frem og tilbage o.s.v. I Eftermiddag Klok. 4 skal nok vor Indkvartering rykke; og igaar har nok Nogle af det forrige Tjenerskab været her for at tage en rørende Afsked med Pigerne. De lode til at tro, at de skulde sydpaa, og snart hjem til deres kjære Østrig, hvorfor de vare meget straalende! Men iaftes séent, er der nok kommet Kontraordre; thi vore Østrigere ere nok meget forbittrede og i daarligt Humeur, fordi “Preusserne gjøre Vrøvl og ikke ville slutte Fred”. Gud se i Naade til os, – skal Krigen nu paa Søndag ret for Alvor begynde igjen! Uh, jeg er saa kjed af det Hele!

 

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: