27. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: På Gauerslund præstegård “sværmer” det med fjendens soldater


Ved Gauerslund

Rygterne af den forestående genoptagelse af krigshandlingerne har ført til stor aktivitet blandt de fjendtlige soldater. Indkvarteringerne skifter hele tiden.

Fra Agnes Gads dagbog 27. juni 1864:

Hvor Mange monne vi egentlig havde i Kvarter igaar? 3 Officere og 3 Underofficere, det véed jeg; men ellers sværmede de som Bier omkring i Gaarden. Af Senge vare inat 9 belagte, 5 med Officere og 4 simplere. Hvem vi kan have idag, vide vi ej heller ret Redelighed paa. Jeg troer næsten, her er 4 Officere. Det er ikke længere Gemsejægere; her er jo evig Ombytning; men hvide Østrigere: Møllersvende som Tante Gusta kaldte dem! Ja, jeg skammer mig rigtignok over, som jeg bar mig ad igaar. Vi hørte Piber og Trommer og løb ned i Haven paa Østerlide for at sé, om det var mere Indkvartering. Pludselig sIaaer Jf. Hansen Hænderne sammen og udbryder højt: “Sé, der er jo Mølleren!” Jeg saae ud; jo, ganske rigtigt; det var den bøhmiske, joviale Møller, som laa her for en 6-7 Uger siden; og lidt fra stod den lille Greve, der er Feldtwebel ved Kompagniet. Mølleren nikkede ind til Jf. Hansen, og hendes Udbrud kom saa pludseligt, at jeg brast i Latter, og næsten ikke kunde holde op igjen; – men jeg vil rigtignok ikke haabe, at Soldaterne lagde Mærke dertil, for det var dog altfor flovt, at staa der og lé, ret som om jeg var glad ved Sværmen. Vi have altsaa nu igjen Greven, Mølleren og hvad dertil hører; men hvorlænge – véed Ingen.

Ja, Ingen véed Noget! Nu siges der, at Vaabenhvilen ikke er forlænget, men Krigen atter i Gang? Vist er det, at en stor Leverence er tilsagt til imorgen at møde i Kolding. Nogle af Officererne have været i Vejle iformiddags for at høre Besked, men kom nok lige kloge hjem, saavidt vi kunne skjønne. Det er en underlig pinlig Spænding at gaa i, – lig den trykkende Luft og de sorte Tordenskyer, som svæve over os idag! Nogle af de Mange her have været i disse Dage, har nok været nogle Tyveknægte; thi der fandtes endél stjaalne Skjorter paa Bunden af Sengene, som de havde glemt der.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: