28. jun. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni sættes til at grave løbegrave ned mod Alssund


Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Fra Peter Laue Petersens beretning:

Om Aftenen marcherede hele Batalionen paa Arbejde. Det var den 28.Juni, sidste gang fra denne Lejr. Vi marcherede hen til en afbrændt Gaard tæt udenfor Kjær, hvor vi satte vore Geværer i Peramyter (pyramider) bag Ablehaven. Der fik vi udleveret Spader og Skovle og Marchen gik ud ad Rønhavekobbel, helt ned til Alssund, men ingen af os anede, at det skulde blive den sidste Gang vi skulde grave Løbegrave. Men Preusserne vidste nok, at denne Nat skulde Overgangen iværksættes. Alt havde de i Orden. Nogle hundrede Fiskerbaade havde de i Forveien ført til Sottrupskov om Natten og alle Feltbatterierne var langs Skovkanten rettede mod Als. Hele Infanteristyrken inde i Skoven, alt ventede blot paa Ordre til at gaa løs. Oppe paa Dybbølbjerge var Kanonerne ligeledes rettet mod Als.
Vi blev ansat (…) om Aftenen Kl. 10½ til at grave en Løbegrav langs med Sundet i et Kobbel Hvede. Hveden var lang, og svært grøn, saa det var en Skam saaledes at spolere den, men det hjalp ikke, alle Mand kom i Arbejde, hver 2 Mand fik saa og saa mange Favne udvist, som vi skulde opgrave. Graven var 2½ Alen dyb og lige saa bred. Vi arbejdede løs, thi naar vi havde arbejdet færdig, var vi fri. En dejlig Sommernat var det, alt var stille og tyst som i Graven, ikke et Skud blev løsnet, blot Spaderne og Skovlene var i gang. Jeg og H. Jørgensen arbejdede sammen, og da vi havde arbejdet i 2 Timer, var vi færdig med vores arbejde, lagte vi os inde i Hveden og sov snart ind, thi alle Mand skulde jo være færdig med Arbejdet inden vi kunde marchere derfra. Mange havde ikke Lyst, og saa gik det langsomt.

Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her på 1864live i stil med de øvrige dag-til-dag-opdateringer. Dagbogsoptegnelserne fra 1864 afskrev Peter Laue Petersen som 67-årig i 1908 i en beretning “til et minde om mig for mine Efterkommere”, og det er denne, der i citatform udgives på 1864live.

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: "Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere. Peter Laue Petersen født i Sarup 1841 den 4 de September Dagbogen faar jeg afskreven 1908 da er jeg 67 Aar gammel."

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: “Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere.
Peter Laue Petersen
født i Sarup 1841 den
4 de September
Dagbogen faar jeg afskreven
1908 da er jeg 67 Aar gammel.”

De oprindelige dagbogsoptegnelser fra 1864 er gået tabt, men beretningen fra 1908, der oprindeligt er skrevet med gotisk håndskrift, findes i Lysabild Sognehistoriske Arkiv på Als. Peter Laue Petersen selv stammede fra Sarup på Als, var født den 4. september 1841 og døde i hjemmet i Sarup den 23. maj 1919.

Du kan læse mere om dagbogsberetningerne her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: