29. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne er ved at tage Als


 

Ved Gauerslund

Nu skulle det være vist at krigen er genoptaget. Rygtet siger at Als er indtaget!

Fra Agnes Gads dagbog 29. juni 1864:

Rygtet paastaaer, at Als inat Klokn. 3 er bleven overrumplet og erobret af Tydskerne, der ved samme Lejlighed have taget 10,000 Mand af Vore tilfange(?) Der tilføjes endog, at Fjenden har bemægtiget sig “Rolf Krage”; men det er med Guds Hjælp da ikke sandt.

Aften: Endnu ingen bestemte Efterretninger! Man siger, der kjæmpedes ved Als endnu i Formiddags(?) Iøvrigt skulde der kun have været Faa af Vore tilbage der, da man frygtede, ikke at kunne holde Øen mod Overmagten. Man er saa spændt og beklemt; – kan næsten ikke udholde at sé de fjendtlige Tropper gaa her, som hjemme. Vor nuværende Indkvartering opfører sig forresten meget beskedent, saa vi ere glade ved at have faaet Disse igjen. Vi have l Hauptmann, l Oberlieutnant samt den lille Greve, der nok er avanceret til Lieutnant, siden sidst de vare her. De Underordnede have 3 Senge ovre i Gaarden. Desuden have vi jo Bagagevognen med Heste, Greven’s Hest og Hestepasseren. Den sædvanlige Vagt paa 6-8 Mand gaaer her jo, og l Officer fra Byen af spiser her. En af dem der have Vagttjeneste her idag, kom imorges ind med en overordentlig smuk Buket, som han forærede Jf. Hansen. Han fortalte, at han var Gartner og havde megen Kjærlighed til Blomster, samt bad om Tilladelse til at maatte binde nok en Buket af Havens Blomster til os. Den fik han; Haven er jo rig nok i denne Tid. Saa kom han da for lidt siden med en meget stor og smuk Buket til Tante Jane, og l dito, som han bad om at maatte forære de Hrr. Officerer. Buketten er virkelig smuk, bundet med Kunst og Akkuratesse; men ret Fornøjelse kan man jo ikke have af den. Ak Gud! hvad skal det dog blive til med vort kjære, velsignede Danmark? Skal det dele Polens Skjæbne?

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: