29. jun. 1864: P. Laue Petersen og de øvrige tilfangetagne bliver ført mod Flensborg til fods


Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Efter at være blevet taget til fange af preusserne på Als fortæller Peter Laue Petersen:

– Nu var alle Fangerne kommen over Sundet, og vi var allesamen bleven opstillede, 800 i Tallet. Det var en hel Batalion. Vi stod og ventede paa Ordre til at afmarchere. Endelig kom der en Eskadron af de røde Husarer og Toget satte sig i Bevægelse efter Gravenstein. Marchen gik raskt, thi de raabte imens, vi skulde marchere hurtigere. Med Karabinen i Haanden red en Del ved begge Sider af Fangerne. Endelig naaede vi til Gravenstein. Der blev gjort holdt og om et Øjeblik kom vi ind i Slottet, hvor vi indtog et lille tarveligt Maaltid bestaaende af sur og søde Suppe, uden Boller og Kød, men den smagte os godt, thi vi var ikke saa fedt vant. Det tog en Timestid og saa marcherede vi videre til Flensborg. Vi havde endnu tre Mil til at marchere. Nu havde vi faaet Ulanerne [østrigske soldater, red.] til at eskortere os, og stærkt March gik det efter Flensborg til. Af og til var der nogle der faldt om og blev liggende. Meget tørstige og gjennemvaade af Sved gik det rask fremad. Naar vi kom forbi Huse, satte de af og til en Spand Vand ud til os, men det blev os forbudt at drikke deraf. Var der en og anden, som gik lidt uden for Geledderne, holdt de straks Karabinerne i Vejret og truede med at skyde dem. Alle dem som ikke kunde holde Marchen ud og var bleven liggende i Chauseegrøften, kom der en deel Transportvogne og samlede op.

Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her på 1864live i stil med de øvrige dag-til-dag-opdateringer. Dagbogsoptegnelserne fra 1864 afskrev Peter Laue Petersen som 67-årig i 1908 i en beretning “til et minde om mig for mine Efterkommere”, og det er denne, der i citatform udgives på 1864live.

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: "Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere. Peter Laue Petersen født i Sarup 1841 den 4 de September Dagbogen faar jeg afskreven 1908 da er jeg 67 Aar gammel."

De to første sider af Peter Laue Petersens beretning. De første linjer lyder: “Hvad jeg undertegnede har oplevet i Krigen mellem Tyskland og Danmark 1864 afskreven efter en Dagbog, som jeg havde skrevet med Blyant hver dag i Krigen, nu Boelsaftægts-mand, til et minde om mig for mine Efterkommere.
Peter Laue Petersen
født i Sarup 1841 den
4 de September
Dagbogen faar jeg afskreven
1908 da er jeg 67 Aar gammel.”

De oprindelige dagbogsoptegnelser fra 1864 er gået tabt, men beretningen fra 1908, der oprindeligt er skrevet med gotisk håndskrift, findes i Lysabild Sognehistoriske Arkiv på Als. Peter Laue Petersen selv stammede fra Sarup på Als, var født den 4. september 1841 og døde i hjemmet i Sarup den 23. maj 1919.

Du kan læse mere om dagbogsberetningerne her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: