29. juni 1864: Live opdatering fra Als: Preusserne rykker stadig frem på Als, men danskerne går til modangreb. Nu skal det afgørende slag stå


Preusserne har fejet alt dansk forsvar væk fra Arnkilsøre og rykker nu hastigt mod syd.  Det danske panserskib, Rolf Krake, greb ind men trak sig tilbage igen. Skibet kom under kraftig beskydning, og man vurderede, at den preussiske erobring af Als ikke længere kunne forhindres.

Oversigt over kampene på Kær-halvøen. Markeret er punkterne for den preussiske overgang og de omtrentlige placeringer for slag og træfninger. Kamppladsen flyttede sig på det overordnede plan gradvist fra nord mod syd.

Oversigt over kampene på Kær-halvøen. Markeret er punkterne for den preussiske overgang og de omtrentlige placeringer for slag og træfninger. Kamppladsen flyttede sig på det overordnede plan gradvist fra nord mod syd.

Efter landgangen og de indledende preussiske angreb, hvor det danske 4. regiment blev nedkæmpet, er det danske 18., 3. og 5. regiment hver for sig rykket frem mod fjenden fra henholdsvis sydvest, syd og sydøst. Fra omkring kl. 04 kommer det til sammenstød med preusserne ved Nørremark Skov og Rønhave-området, hvor danskerne igen drives tilbage. Der opstår især også hårde kampe flere steder omkring landbyen Kær.

Det er ikke muligt at give et klart overblik over kampene, der udspiller sig. Det er svært at pege på, hvor fronten egentlig er, men det er klart, at preusserne er i fremdrift og momentum er på deres side. Alligevel lykkes det i nogen tid for danskerne at standse preusserne og enkelte steder også at vinde terræn i korte perioder. Men der betales en høj pris i døde og sårede. Slaget om Als sker under svære betingelser. Kamphandlingerne finder sted dels i skovområder dels på marker, hvor kornet står høj og læhegnene er tæt bevoksede. Dette besværliggør troppernes bevægelse og mulighed for at danne sig overblik. Kampene er hårde, og det udvikler sig flere gange til nærkampe og bajonetangreb.

Slaget bølger frem og tilbage, og giver også anledning til absurde optrin. Eksempelvis i nærheden af Nørremark Skov, hvor dele af 18. regiment kommer helt tæt ind på preussiske tropper. Preusserne tror, at de talmæssigt underlegne danskere vil overgive sig, og vinker til dem. Danskerne vinker tilbage og rykker frem, da de på grund af manglende udsyn ikke ved, at de står over for en talmæssig overlegen preussisk styrke. Begge parter tror altså, at modstanderen vil overgive sig, og de kommer helt tæt på hinanden, før misforståelsen går op for dem. En dansk soldat griber ud efter en preussers gevær, og med ét bryder helvede løs med bajonetkampe og kugler flyvende i alle retninger. De danske soldater betaler dyrt for denne misforståelse. De mejes simpelthen ned.

Kl. 05 begynder kampen om Kær landsby for alvor, og her angriber danskerne med stor dødsforagt. Kamphandlingerne er særligt nådesløse i landsbyen, fordi der kæmpes fra gård til gård. En større gård i midten af landsbyen er i særlig grad genstand for frygtelige kampe, da den af tre omgange stormes og erobres af først preusserne, så danskerne og endelig preusserne igen. Efter nogen tid bliver den danske højre fløj ved Kær presset tilbage og kommer i fare for at blive omgået. Da dele af en preussisk jægerbataljon lidt efter angriber den danske venstre fløj, bliver denne delvis omgået og derfor nødsaget til at trække sig tilbage. Med begge sine flanker truet og med stigende tab er der ikke noget at gøre for danskerne. Oberst Kauffmann informerer omkring kl. 05.30 general Steinmann om, at han har stoppet angrebene ved Kær landsby og beordret 3. og 18. regiment til at trække sig tilbage.

Samtidigt med de hårde kampe ved landsbyen Kær, angriber det danske 5. regiment længere mod øst. To gange rykker danskerne frem mod den preussiske overmagt, og begge gange bliver de slået tilbage. Kl. 05.45 trækker også 5. regiment sig tilbage. Herefter fortsætter preussiske tropper med at oprulle de danske løbegrave og batterier ved vestkysten, indtil de når Sønderborg.

Slaget ser ud til at være tabt for danskerne. Kl. 05.53 sender general Steinmann følgende telegram til overkommandoen:

”Efter en heftig Kamp paa Kjær Halvø og betydelige Tab gaas nu tilbage for at ralliere [samles, red.] ved Ulkebøl og Sønderskoven, hvorefter Retraiten fortsættes til Kegnæs.”

Ordren betyder, at Als er tabt…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: