30. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: “Jyllands bestyrelse overgaar fra idag til de allierede Armeers Administration”


Ved Gauerslund

Rygterne sviger om Als’ besættelse. Desuden kunne man i Vejle Amtsavis i går læse: “Jyllands Bestyrelse overgaar fra idag til de allierede Arméers Administration.” Det er hårde tider!

Fra Agnes Gads dagbog 30. juni 1864:

Man er færdig at kvæles af Utaalmodighed, som holdes i Aande ved de uafladeligt vekslende Rygter. Nu fortælles der, at det er usandt, at Als er erobret; at tvertimod 2 fjendtlige Regimenter, som gik iland paa Øen bleve tagne tilfange af Vore(?) Man kan hverken tro det Ene eller det Andet! Dette er en gruelig Tid. Greven er kjørt til Vejle med Faders Befordring; maaské saa Karlen bringer nogle Efterretninger?

Eftermiddag: I Vejle-Avis fra igaar læses: “Bekjendtgjørelse for Jyllands Beboere! Jyllands Bestyrelse overgaar fra idag til de allierede Arméers Administration. Embedsmænd som Indvaanere maa rette sig efter denne og aflevere til samme Skatter og Landets øvrige Indkomster. Over Forretningens Gang vil ovennævnte Administration, som indtil videre skal blive i Randers, senere lade udgaa de nødvendige Befalinger.

Randers, d. 26. Juni 1864. Den kommanderende General v. F alkenstein.

Telegram til Vejle fra Altona d. 29. Juni Kl. 11½ Fm.
“Af Telegrammer til “Børsen-Halle”: Russell har i Overhuset erklæret, at England ikke for Øjeblikket vil yde Danmark materiel Bistand, men vil dermed dog ikke udelukke en eventuel Déltagelse. Frankrig og Rusland have erklæret det Samme

Telegram til Vejle fra Kjøbenhavn:
“Fjendens Batterier have beskudt “Rolf Krage”, da den passerede Alssund.”
“Ifølge Telg: til det tydske Militair skal Als være besat af Fjenden og et Par af vore Skibe have lidt Skade. Vore Tropper skulle have holdt fortræffelig Stand imod Overmagten.”

Igaar Middags har en østrigsk Feldtwebel skudt en ung Pige paa 20 Aar udenfor Vejle paa Horsensvejen. Grunden vides ikke. Morderen flygtede, og man siger, at han har aflivet sig selv.

 

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: