7. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Voldsomt skænderi på Gauerslund – Præsten sætter sig op mod de indkvarterede tyskere


Ved Gauerslund

Der er stor forskel på, hvordan de tyske soldater opfører sig. I dag beretter Agnes om en lang og behagelig samtale med en tysk soldat, men også om et voldsom skænderi mellem hendes far og en tysk officer.

Fra Agnes Gads dagbog 7. juli 1864:

Elisa, Sofie og jeg sadde igaar Eftermiddags ved vort Arbejde nede i Havestuen, som vi pleje, da pludselig en ung østrigsk Officeer viser sig i Havedøren med en Kompliment og indleder en Konversation med mange venlige Hilsner fra vore Slægtninge i Alslev Præstegaard. Jeg lagde i Hast Strømperne jeg stoppede paa tilside, og en livlig Samtale kom i Gang, om Poletik og meget Andet. Han lod saa godmodig og net, og indrømmede villig, at vor sag var en retfærdig. Men det var en pinlig Ting, at sé ham staa der paa Dørtærsklen en hél Time og blive ganske træt. Hvad skulde man gjøre? Bede ham ind at tage Plads imellem os Tre var nu ogsaa vel venskabeligt! Saa lode vi Fem være lige og tale saa ugenert som vi kunde, som om vi slet ikke bemærkede hans Situation. Fader var jo ikke hjemme, og Tante ude. Denne Lieutinant og 1 Hauptmann, som 6-7 Uger have ligget hos Müllers, ere nu indkvarterede hos Hans Kvist, men spise her. Hauptmannen var syg i Alslev, og de rose overordentlig Tante Gusta’s Godhed imod ham i den Tid. Lieutinanten ménte, at Tydskerne, el. idetmindste Østrigerne ikke vilde gaa til Fyen af Frygt for Stormagterne’s Indblanding.

Nej – sikket et Kjøretøj! Det var saamænd General v. Nostits, som i egen høje Person kudskede for 2 dejlige brune Heste foran en lille bitte underlig “Holstensk-Vogn” med 2 smalle Bænke istedetfor Sæder. Han tog Majoren med sig ud at kjøre; hvilken Ære!

Aften: Uha, for en Séne vi have havt! Her holder stadig i Gaarden 2 Ægtvogne til Officererne’s Disposition. Alligevel fordre Disse daglig vor Vogn, – undertiden selvom de andre staa urørte i Gaarden og Kudskene gaa ved Siden af og slentre om. Adjudanten her ligger fik nu Lyst til en Vejle-Tur i Eftermiddags og Anders kjørte for ham og en Officer til. Da han imidlertid ikke kjørte dem hurtigt nok, rev den Ene Tømmen ud af Hænderne paa ham, medens den Anden holdt ham om Livet, og nu gik det over Rub og Stub i Kariere. Den afsatte Kudsk var naturligvis dog meget fornærmet, og klagede ved sin Hjemkomst for Fader, til han fik Denne ogsaa i Harnisk, og nu kom det til et alvorligt Sammenstød imellem Fader og Adjudanten. Fader blev heftigere og heftigere; vi rystede af Angst. Tilsidst truede Adjudanten med at han skulde føres til Kolding, – det var et meget uhyggeligt Skænderi! I dette Øjeblik troer jeg dog næsten, de ere ifærd med at forsone sig nede i Gaardene.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: