9. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes kalder adresser til kongen for tåbelige – vi skal “forholde os rolige”


Ved Gauerslund

Der er blevet stillet forslag om at sende en adresse til kongen, hvor der opfordres til fredsslutning. Adressen blev dog ikke vedtaget – og Agnes mener da også, at sådanne adresser er tåbelige. Det eneste man kan gøre nu er at forholde sig rolig og håbe…

Fra Agnes Gads dagbog 9. juli 1864:

Paa Hvilested Kro var der igaar en stor Forsamling af Egnens Bønder og enkelte Andre. Pastor Friis førte an og holdt nogle salvelsesfulde Foredrag. Meningen var, at sende en Adresse til Hs. Mjst. Kongen, hvori de betrængte Jyder anraabe ham om, dog endelig straks at slutte Fred! Pastor Friis havde forfattet en saadan Adresse, samt truffen Aftale med General v. Gablenz, der havde lovet at besørge Adressen til Kjøbenhavn!

Adressen blev dog ikke antagen, – Flertallet af Befolkningen indséer dog nok, at de idelige, sædvanlig hinanden stik modsatte Adresser, kun ere Taabelighed. For os er der saamænd for Tiden ej Andet at gjøre, end forholde os rolige og haabe i Stilhed. Broget séer det rigtignok ud for Tiden her. Den Indkvartering vi nu have her, er langtfra saa behagelig, som den foregaaende. Navnlig lader Adjudanten til at være en brutal Herre. De bruge en rædsom Mængde Vogne; – saa kjøre de 1 Vesit, saa ned at bade dem o.s.v. Alle Bønderne klage herover; men man maa jo finde sig deri. Den Hauptmann, som har ligget i Alslev Præstegaard, lader dog, synes vi, til at være en rigtig vakker Mand. Men dette er en sørgelig, en saare trykkende Tid! Men hvad kunne Adresser nytte; vor stakkels Regjering gjør saamænd nok sin Flid, og vi forstaa jo Intet af det Hele! Det Latterligste ved Pastor Friise’s Projekt var forresten, at han selv ikke paa nogen Maade vilde skrive under sin egen Adresse; nej han “vilde være udenfor det Altsammen!”

Forrige Nat skulle endel Danske være gaaede iland ovre i Bjerge-Herred og have borttaget en 7-8 Forposter, der vare udstillede ved Stranden. Og nu idag fortælles, at et Dampskib imorges skal have vist sig ved Gaarslev Strand, men for tidlig være bleven bemærket, hvorfor der kun løsnedes et Par Skud, og derpaa sejle de bort igjen.

Igjennem Vejle kjører der nok daglig i denne Tid mange svært læssede Vogne Nord efter; der skal være transporteret en rædsom Mængde Bagage derigjennem. Hvad kan dog det have at betyde? Det lader jo næsten til, at Fjenden belaver sig paa at blive hos os en rum Tid. Glædelige Udsigter!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: