10. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske overkommando i Jylland kræver, at danske embedsmænd bliver på posterne


Ved Gauerslund

Den tyske overkommando henvender sig direkte til den jyske befolkning og stiller krav om, at de danske embedsmænd bliver på posterne.

Fra Agnes Gads dagbog 10. juli 1864:

I Vejle Avis læses, foruden et strengt Forbud fra Overkomandoen i Jylland imod at udføre af Jylland nogensomhelst Gjenstand, der kan bruges af den allierede Armé, – følgende Bekjendtgørelse:

“Paa Allerhøjeste Befaling af Hs. M. Kejseren af Østrig og Hs. M. Kongen af Preussen har jeg overtaget Jyllands Administration og bestemmer herefter følgende:
l. Alle Embedsmænd forblive i deres Stillinger og nyde deres sædvanlige Gager. De have at vedblive i deres Embeder; men kun at modtage Befalinger fra undertegnede Gouvernement.
2. Skatter og andre Afgivter ville være at betale i sin Tid til Militairgouvernementet i Randers.
3. Embedsmænd, som forlade deres Post, eller vise Gjenstridighed, ville blive stillede for en Krigsret og deres Ejendomme konfiskerede.
4. Ved en villig Imødekommen fra Embedsmændenes og Indvaanernes Side, skal den hidtidige Administration bestaa uhindret.”

Randers, d. 6. Juli 1864.
Militairgouverneuren i Jylland
v. Falkenstein.

De rént borgerlige Sager her i Jylland skulle, efter Vejle Avis, nok sortere under Prindsen af Hohenlohe-Iselingen (hvad de tydske Prindser dog have for lange Navne!) og Friherre v. Zedlitz. Ja vi ere rigtignok for Tiden leverede med Hud og Haar!

Den lille Lieutnant, som forleden konverserede i Hoveddøren, var idag inde i Stuen en temlig lang Vesit – lader til at være altfor venskabelig – eller hvad jeg skal kalde det. Vi ere hél bange for at møde ham i Haven for den lange Samtale, som vi da maa holde med ham, og som dog trætter og kjeder os. Han fortalte, at det var Tydskernes Hensigt, at gaa over Limfjorden idag.

Det, at 10. Batallion skulde have strakt Gevæhr paa Als, skal være en skammelig Usandhed; de have, efter deres Officeres Udsagn, kæmpet trofast. Prinds Hans af Glycksborg skal være reist til Paris.

Kejser Napoleon skal have foreslaaet en Evropæisk Kongres!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: