12. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygter: Våbenstilstand og nye regeringer i Danmark og England


Ved Gauerslund

Rygterne på egnen omkring Gauerslund præstegård går på, at der skulle være aftalt våbenstilstand og at både den engelske og danske regering er udskiftet. Agnes lader sig dog ikke rive med. Hvis der er noget man lærer af krig, så er det at tage rygterne med et gran salt.

Fra Agnes Gads dagbog 12. juli 1864:

Vi have idag havt styrtende travlt ude i Kjøkkenet, da General v. Nostits gjør Majoren den Ære at spise Frokost hos ham, inden han tager ned til Stranden for at inspicere Feldtvagterne der. Jf. Hansen har gjort sin Flid, men tillige rustet sig imod Hr. Adjudantens Bemærkninger, som sikkert ikke ville udeblive, da han griber enhver Anledning til at give sit onde Lune Luft. Iaftes gik det til en Afveksling ud over mig, som havde været saa uheldig at sende Herrerne The op paa en Maade som mishagede Hr. Adjudanten. Samtlige de andre officere ere derimod meget galante; Hr. Adjudanten maa aabenbart ikke være vant til at omgaaes med Damer.

Igaar gik Rygtet her om, at der skulde være sluttet Vaabenstilstand; men det er vel neppe sandt. Mange andre Rygter cirkulere ligeledes. Forleden paastodes, at det engelske Ministerium var styrtet, hvortil dog senere Intet er hørt.

Derimod gaaer nu det Rygte, at Ministeriet Monrad er gaaet af, og Konseilspræsidiet overtagen af Grev Karl Molkte (?) Rigsraadet skulde være i stærkt Røre herover.

Tilligemed v. Nostits, var her nok idag en Prinds af Würtenberg. Jeg stod heroppe i Vinduet og saae dem Begge stige op i vores lille “grønne Vogn”, som den jo kaldes endnu, tiltrods for dens mørkebrune Farve. Generalen er en smuk ældre Mand med et værdigt og behageligt Ydre, hvorimod H. H. Prindsen rigtignok var alt Andet end skjøn.

General Gerlach har nedlagt Overkommandoen, som er overtaget af General Steinmann.

Hernede i Børkop By er en slem Historie passeret. Søren Pedersen’s har en ondskabsfuld Hund, som forleden Dag med voldsomme Bjæf anfaldt en forbidragende østrigsk Patroulle. Deres Søn, en Dreng paa ? Aar, stod hos, og kaldte paa Hunden, men uden at kunne styre den. Soldaterne kom derfor i den Tro, at han æggede Dyret imod dem, og meldte forbittrede dette til deres Befalingsmand. Kort efter blev Drengen afhentet af en Afdeling Soldater, og af Officeren idømt 24 Timers Krumslutning, samt 25 Stokkeprygl. Den arme Dreng, som efter Alles Mening var rent uskyldig i Hundens Arrigskab, faldt dog heldigvis i Hænderne paa en menneskekjærlig Lieutnant, som lod ham løbe efter de 2 Timers Krumslutning og et Par Rap af sin Stok.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: