16. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Vejles butikker er blevet plyndret, fordi byen ikke har betalt krigsskat.


Ved Gauerslund

Agnes beretter i dag om, hvordan civilbefolkningen også er ofre for krigen.

Fra Agnes Gads dagbog 16. juli 1864:

Naa, det var i rette Tid de Andre kom til Vejle!! Der kom igaar Ordre til Byfogeden om at samle Byen’s Raad og Borgere for at forespørge, om de godvilligen vilde erlægge den befalede Krigsskat el. om de vilde prisgive de lukkede Butikker? Han tilsagde da et Møde til Klok. 4. Men netop som dette samledes, kom der atter Befaling til, at Pengene skulde erlægges inden 1 Time; ellers skulde Plyndringen begynde. Dette var selvfølgelig en Umulighed, og de længe spærrede Butikker bleve derfor nu aabnede for at tømmes. Det saae grueligt uhyggeligt ud. Soldaterne havde Befaling til at arbejde af alle Kræfter til Klok. 12 om Natten, og tvang Lægfolk til at hjælpe dem. Brædder slæbtes ud paa Gaden fra Tømmerpladserne og sloges ilsomt sammen til store Kasser, hvori da paa staaende Fod nedpakkedes Alt hvad de kunde slæbe ud af Butikkerne. Den uhyggeligste Uro og Spænding herskede i hele Byen. Man venter daglig Efterretning om Vaabenhvile, og méner at derfor haves saa megen Hastværk med at opkræve det Forlangte. Imorges tidligt er det Hele bleven ført sydpaa paa mange Vogne.

I Skjærup skal Sognefogeden være bleven slemt mishandlet, fordi han ikke kunde skaffe nogle Officere Fisk, – skøndt han gjorde sig Umage derfor, men ingen kunde faa.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: