25. juli 1864: Indledende fredsforhandlingerne i Wien starter i dag. Udsigterne for Danmark er dystre, da hverken Østrig eller Preussen er indstillet på kompromisser


George Joachim Quaade var udenrigsminister i Monrads nu afgået regering, og han stod i spidsen for den danske delegation ved Londonkonferencen. Som del af C.A. Bluhme nye regering, er han nu igen sendt til udlandet for at forhandle de evt. danske fredsbetingelser.

George Joachim Quaade var udenrigsminister i Monrads nu afgået regering, og han stod også i spidsen for den danske delegation ved Londonkonferencen. Som del af C.A. Bluhmes nye regering er han nu igen sendt til udlandet for at forhandle de eventuelle danske fredsbetingelser. Fotografi fra Wikimedia Commons.

Danmark sendte, i forbindelse med udnævnelsen af en ny regering den 11. juli, en anmodning til Preussen og Østrig om våbenstilstand. Anmodningen blev godtaget og aftalen underskrevet en uge efter. I dag er foreløbige fredsforhandlinger så startet i den østrigske hovedstad, men udsigterne er ikke gode for den danske delegation. Danmark har rent ud sagt en elendig forhandlingsposition.

De tilkendegivelser om en mulig fred, som Bluhmes ministerium udsendte efter sin tiltrædelse, blev modtaget velvilligt i både Wien og Berlin. Preussen og Østrig ser gerne en fred komme på plads, men de danske forslag om en personalunionen, og uofficielt en indtræden i Det Tyske Forbund, er blevet fejet af bordet fra start. I stedet kræver de to tyske stormagter en ubetinget afståelse af de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Dette er Østrig og Preussen helt enige i. Den eneste forskel er, at østrigernes afslag har været mere høfligt end det preussiske. Østrigerne har undskyldt beslutningen med den offentlige mening i Tyskland, et behov man ikke har haft i Berlin. Herfra har man talt med erobrerens ret.

Den danske konge og hans nye kabinet er krænket og chokeret over denne udmelding, men konseilspræsident Bluhme har måtte gøre det klart over for kongen og Rigsrådet, at helstaten og en personalunion ikke længere er en mulighed for Danmark. De neutrale stormagter har understreget, at de på ingen måde vil hjælpe Danmark, og de har opfordret den danske regering til at tage den fred, den kan få.

Fra dansk side frygter man, at hvis den østrigske flåde sejler ind i Kattegat og Østersøen, så vil både Fyn og Sjælland være truet. Man er også bange for, at Nørrejylland kan blive betragtet som en legitim erobring af de tyske magter, hvis besættelsen fortsætter her. Alligevel stritter det danske statsråd imod at indgå fred på Preussen-Østrigs betingelser. Derfor har man trods de dystre udsigter sendt forhandlerne afsted til Wien med en instruks om, dels at finde ud af hvad man kan opnå ved et dansk medlemskab af Det Tyske Forbund samt dels at insistere på, at man må få afklaret arveforholdene i hertugdømmerne. Med andre ord så påberåber de danske helstatsmænd sig nu nationalitetsprincippet og lægger op til en deling af Slesvig. I forhold til de tyske stormagters indstilling virker dette dog urealistisk.

For et halv århundrede siden tog den daværende danske konge, Frederik den 6., til Wien i en lignende situation. I 1814 måtte han med bøjet hoved acceptere den fred, som havde betydet tabet af Norge. Den nuværende konge, Christian den 9., har denne gang fornuftigt nok valgt at blive i sin hovedstad. Kongen og regeringen har i stedet sendt G.J. Quaade, der også stod i spidsen for den danske delegation under Londonkonferencen, og oberst Kauffmann, som militærsagkyndig, afsted til Wien for at redde den danske stat fra undergang. Deres modpart bliver den østrigske udenrigsminister, grev J.B. von Rechberg, og Preussens ministerpræsident Bismarck.

Der er nu ikke andet tilbage for Danmark end at håbe på, at man kan komme frem til en fred på nogenlunde acceptable betingelser…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: