30. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske aviser skriver om våbenstilstand i 9 måneder


Ved Gauerslund

Et brev fra Kolding beretter om, at tyske blade har erfaret, at der er indgået våbenstistand i 9 måneder. Betingelserne herfor kendes dog endnu ikke!

Fra Agnes Gads dagbog 30. juli 1864:

Pastor Jacobsen bragte igaar Eftermiddags den Efterretning fra sine tydske Officerer, den Indkvartering, der nu for 4. Gang ligger i Pjedsted, og øjensynlig betragter det som deres egentlige Hjem, hvorfra de imellem gjøre Udflugter paa et Par Dage, – at de ventede at komme til at rykke ud Mandag el. Tirsdag. Idag have vi Lørdag, saa det kunde jo nok lade sig høre!

Imorges fik vi ogsaa Brev fra Onkel Isak, efter hvilket Rygtet melder i Kolding – efter tydske Blade, hedder det sig -, at der er afsluttet Vaabenstilstand paa 9 Maaneder, samt at Frankrig og England optræder imod østmagterne. Betingelserne – altsaa det Vigtigste – kjendes endnu ikke. Nogle snakke om, at kun Østrigerne skulle ud; Preusserne derimod vedblivende besætte Jylland; men det vilde dog være temlig grovt?

Der siges, at Brigademusikken vil i Eftermiddag komme for at spille her i Haven, som lader til at finde Naade for Officerernes øjne, og hvor vi daglig kunne se nye Udgaver spadsere. Igaar var en stor Dél Officere nok en Tur ovre paa Rosenvold og bedede her iaftes. Hvilken Spektakel de holdt!!! Vor Hauptmann er dog selv syg. Den stakkels Mand taaler ikke det vilde Liv de føre og formaaer dog ikke at beherske sig. Igaar kom der ogsaa et rigtignok maanedgammelt Brev fra Onkel Elieser. (Sophie Øllgaards var dog fra d. 13. ds.) Han skriver meget om den fjendtlige Indkvartering de have havt i Vaabenstilstanden, – at de have fundet det rigtigst, at gjøre sig det saa behageligt som muligt i denne svære Tid, og – til vor store Forundring – fundet det at være behageligt, at have saa meget som muligt med dem at gjøre! De have følgeligt levet paa en særdeles venskabelig Fod med de fjendtlige Officerer og vare særdeles indtagne af Disses Dannelse, fine behagelige Væsen o.s.v. Ikke alene deres egne, men hele Byens Officerer have daglig spist til Middag og Aften med Præstefamilien… Hver sin Lyst!

Middag.
Hauptmannen sendte Bud ned til Jomfru Hansen med Christian: “At nu skulde hun kun være i godt Humeur og ikke altfor kjed af dem; thi inden otte Dage vilde baade Østrigere og Preussere være ude af Jylland!” Andre Rygter tilføjer, at Artelieriet idag er rejst fra Skjærup til Kolding, og at Kavallariet skal rejse herfra Egnen imorgen!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: