31. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den forventede tyske udmarch lader til at udblive


Ved Gauerslund

Rygterne svirrer i disse dage. I går så det ud til, at der var indgået en våbenstilstand på 9 måneder. I dag er meldingerne noget mindre optimistiske. Intet ser ud til at være sikkert på dette tidspunkt!

Fra Agnes Gads dagbog 31. juli 1864:

Ak, det bliver nok lutter Skuffelse! Straks efter Middag løb jeg igaar ned til Møllen med min glade Efterretning, og fik med det Samme Stine med mig hjem for at høre lidt af den forventede Musik. ( Rygtet angav Musiciernes Antal til 36; selvom dette var temlig højt, kunde det jo blive smukt.) Men med Hensyn til Musikken fik vi en lang Næse; ligesom Lieutnant Knotts, der havde bedet stort Selskab paa den; thi den lod sig hverken sé eller høre. Officererne trøstede dem ved at æde en rædsom Mængde og drikke dem mere end pærefulde, alle Elleve! Vi hørte Elisa’s Sang, – og byggede glade Luftkasteller – lagde mange dejlige Planer for den nærmeste Fremtid, naar Fjenden var vel ude! Men desværre! Det lader ikke til at være sandt med Udmarchen. Tvertimod vil man vide, at uhyre Troppernasser samle sig mellem Kolding og Fredericia, for inat el. da i den nærmeste Tid at foretage et blodigt Angreb paa Fyen.

Et meget udbredt Rygte siger dog med Bestemthed, at der er afsluttet en ny Vaabenhvile paa 1 Maaned og de sædvanlige fordømte Betingelser? Den nuværende Vaabenhvile udløber inat Klok. 12.

Man skulde virkelig tro, at Barbara Postkone havde en Skrue løs; men hun er da nok ogsaa, som Moder siger det, “gal af Dumhed”. Saaledes kom hun igaar hjem fra Vejle ved Sengetid omtrent, nok saa glad over at komme – mod Sædvane – inden vi Alle sov. Men “Posttasken” med Indhold, hvoriblandt Sofies Gulduhr samt flere Breve og andre Bud, havde hun rigtignok glemt, og vidste aabenbart ej ret, hvor den var henne! Hun maatte da naturligvis imorges igjen afsted for at lede Tasken op, og Lykken var bedre end Forstanden! lidt over Middag kom hun med den i Velbehold. Blandt Andet fandtes i den et Brev til mig fra min egen Anna, afsendt d. 28. ds. med den nyoprettede Post og med tydsk Udskrivt. Aftenen før, havde hun modtaget mit sidste. De have ret havt en svær Tid; ja, det er bittert at tænke paa, hvad de stakkels Dansksindede i Hertugdømmerne maa lide. For lidt over 14 Dage siden fik pludseligt – uden Foranledning alle de danskfødte forhenværende Lærere ved Latinskolen i Haderslev, (nu Privatpersoner) Ordre til, inden 48 Timers Forløb at være ude af Slesvig. De traf i al Hast de nødvendigste Forberedelser; stakkels Anna pakkede ind, saa daarligt hun kunde, og Fru Høgh kom ind til Byen for at tage Afsked og være dem lidt behjælpelig. Da de havde tilbragt omtrent 24 Timer i uafbrudt Travlhed, fik imidlertid Dorph pludselig (formodentlig paa Foranledning af Nogle af Anna’s gl: tydsksindede Venner?) et Vink om, at han dog skulde søge om at faa Udsættelse paa Grund af sin Kones nærforestaaende Nedkomst. Han gik da øjeblikkelig til Borgmestren, som ogsaa var meget forekommende og gav ham en Anbefalingsskrivelse til v. Zedlitz. Dermed rejste han straks til Flensborg og fulgte med det samme sine to Alsiske Drenge til deres Hjem. Anna vedblev imidlertid Indpakningen, til et Telegram bragte den kjærkomne Efterretning, at Dorph havde faaet Tilladelse paa Grund af Omstændighederne til at blive et Par Maaneder endnu. O, hvis De havde nægtet det! Og dog er det jo kun det lykkelige Tilfældes Skyld, at Anna er et Byesbarn og har Barndomsvenner blandt Modpartiet, som dog nødigt vilde offre hendes Liv og Helbred, om hun end har begaaet den Synd at gifte sig med en dansk Mand. Havde hun været f. E. p. en Kjøbenhavnerinde, er jeg vis paa, at Ingen vilde havt Medlidenhed med dem.

Man paastaaer, at Vaabenhvilen er forlænget paa 3 Dage og 1 Time. Hu! at man skal trygle dem om Fred i Timevis!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: