Monthly Archives: august 2014

27. aug. 1864: Fredsforhandlingerne i Wien: Drøftelsernes to hovedpunkter bliver det finansielle spørgsmål og grænselinjens fastsættelse


De endelige fredsforhandlinger startede i Wien i forgårs. Forhandlingerne skal udmønte sig i en endegyldig fredstraktat mellem Danmark og Preussen-Østrig, men før man kan komme så langt skal en række spørgsmål og praktiske sager drøftes. De to hovedspørgsmål står imidlertid klart: 1) Ordningen af det finansielle mellemværende mellem kongeriget Danmark og hertugdømmerne, og 2) den […]

25. aug. 1864: De endelige fredsforhandlinger er begyndt i dag. De danske udsendinge har fået instruks på at gøre alt for at bevare de dansksindede områder i Nordslesvig. Det synes dog at være en umulig opgave


Forhandlingerne om den endelige fredsaftale mellem Danmark og Preussen-Østrig er i dag begyndt i Wien. Omgivelserne er ikke ukendte for fredsforhandlerne, for den østrigske hovedstad var også vært for de indledende forhandlinger i fredsprocessen. Den østrigske udenrigsminister von Rechberg leder stadig den østrigske forhandlingsdelegation, mens forhandlingerne fra preussisk side ikke længere ledes direkte af Bismarck, men […]

21. aug. 1864: Efter Monrads kritik af hæren er M. E. Fallesen gået til modangreb: Hærens ånd var Monrads ansvar!


I går kunne vi meddele, at den tidligere konseilspræsident D.G. Monrad nægter at skulle stå til ansvar over for en undersøgelseskommission nedsat af den siddende regering. Herudover har Monrad desuden kritiseret hæren ved at pege på, at ”den slette Aand” i officerskorpset efter hans mening bærer meget af skylden for krigens ulykker. Monrads kritik af […]

19. aug. 1864: Monrad vil under ingen omstændigheder stå til regnskab for en undersøgelseskommission. I stedet peger han på ”den slette ånd” i hærens officerskorps som skyld i krigens ulykker


Den 12. juni nedsatte Folketinget et udvalg til undersøgelse af krigens forberedelse og udførelse. I går blev udvalgets resultater så fremlagt i Folketinget, og de indeholdt en meget skarp bedømmelse af D.G. Monrads regering. Desuden opfordrede udvalget den nuværende konservative regering og krigsministeriet til at foretage en kommissionsundersøgelse af den daværende regerings forberedelse af og ledelse […]

18. aug. 1864: Den politiske strid om ansvaret for krigens udfald fortsætter. Et folketingetsudvalg opfordrer til en kommissionsundersøgelse af Monrad-regeringen


Udsigterne til en meget hård fred har sat gang i den politiske debat. Spørgsmålet kredser især om, hvem der bærer ansvaret for, at krigen fik et så uheldigt og ulykkeligt forløb for Danmark. Orla Lehmann rettede for nyligt en kritik mod kongen, hvorefter C.G. Andræ stærkt kritiserede Monrads tidligere regering. Den forhenværende konseilspræsident C.C. Hall har […]

16. aug. 1864: Hvem bærer ansvaret for Danmarks situation? C.G. Andræ retter stærk kritik mod de nationalliberale. I Folketinget forsvarer C.C. Hall den nationalliberale kurs


Det er efterhånden blevet tid til selvransagelse blandt de danske politikere: Hvem bærer ansvaret for, at krigen er gået så dårligt, at fredsbetingelserne er blevet så hårde og Danmarks fremtidsudsigter dermed nu også ser så dystre ud? Endnu har ingen af politikerne vendt blikket indad. De har derimod travlt med at pege fingre af hinanden. Den […]

15. aug. 1864: Politisk mudderkastning efter nyhederne om de hårde fredsbetingelser – Orla Lehmann beskylder indirekte kongen for den ulykkelige udgang på krigen


Den 8. august fik de danske tropper en kongelig proklamation om våbenstilstanden mellem Danmark og Preussen-Østrig. Proklamationen har vist, at kongen og den nye konservative regering anser krigen for slut og på ingen måde overvejer at genoptage krigshandlingerne, også selvom en endelig fredsaftale endnu ikke er på plads. Den kommende fred vil dog blive på […]

12. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Halløj på Gauerslund præstegård – Agnes beretter om forholdet til de unge tyske soldater


Fra Agnes Gads dagbog 12. august 1864: Iaftes kom der et lille Brev fra Pram, der næsten ikke kunde skrive for Mathed, efter at have vaaget i 13 D age og Nætter! Gudskelov, nu troer han Line uden Fare. Men han har faaet Brev fra Klægsbøl, “at dersom han ikke sørger for at faa alt […]

11. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne indsamler kvæg – er madkurven til turen hjem ved at blive pakket?


Fra Agnes Gads dagbog 11. august 1864: Passagen over Lillebelt skal være aabnet; dog gaaer den danske Post endnu ikke. Paa Posthuset i Vejle skal ligge en gruelig Masse Breve; men som langtfra alle udleveres, tiltrods for de gjentagne Opfordringer til Egnens Beboere om at afhente dem. Man siger, at igaar et Dampskib er løben […]

9. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: De danske fanger kan vende hjem.


Fra Agnes Gads dagbog 9. august 1864: Det siges for vist, at de danske Fangne kunne ventes hjem en af disse Dage. Efter Forlydende skulde de allerede have tiltraadt Hjemrejsen. Kun de højere Officere ere undtagne. Iøvrigt hører man slet Intet og er færdig at blive gal af Spænding. Enkelte af vore hjempermiterede Soldater (Man […]

8. aug. 1864: Kongelig proklamation til de danske tropper: Krigen er slut!


Den 2. august er den danske hær blevet informeret om, at en våbenstilstand er kommet på plads. Samme dag skulle alle forsvarsarbejder standses og hærens forskellige afdelinger bliver i skrivende stund spredt ud over Fyn og Sjælland. Selvom de hærenheder, der har været oprettet siden krigens udbrud, fortsat består, så har den danske hær dog foretaget en række foranstaltninger, der […]

5. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: En officiel bekendtgørelse fra 1. august er nået frem til Agnes


Fra Agnes Gads dagbog 5. august 1864: “Bekjendtgørelse. Paa Overkomandoens Befaling i Aabenraa danne Kongeaaen og Koldingaa for Fremtiden Grændsen imellem Forvaltningen af Jylland og Slesvig. De i Hertugdømmet Slesvig beliggende jydske Enklaver, saavelsom Øerne Føhr, Amrom og Sild blive derfor ikke mere forvaltede herfra, men fra den øverste Cevilbestyrelse i Slesvig.  Dette bringes herved til […]

4. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Ingen kender fredsbetingelserne – men det synes klart, at Tyskland nu går til Kongeåen!


Fra Agnes Gads dagbog 4. august 1864: Endnu stadig den samme spændende Uvished. At Fredspreliminairene virkeligt ere underskrevne, kan vel neppe være Tvivl underkastet nu, da Alle paastaa det, baade Danske og Tydske. Men det brændende Spørgsmaal om Hovedbetingelserne, kan Ingen endnu besvare. Man troer, at den inat Klokn. l udløbne Vaabenhvile, er bleven afløst […]

2. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: FRED!


Fra Agnes Gads dagbog 2. august 1864: Formiddag: I dette Øjeblik fortælles der, at vi have sluttet Fred -? Betingelserne skulde være de 3 Hertugdømmers Afstaaelse, men ingen Krigsomkostninger? Vi er gruelig spændte! Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver […]

1. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: “Fjenden træffer storartede Forberedelser til at gaa over til Fyen”


Fra Agnes Gads dagbog 1. august 1864: Igaar Eftermiddags kom Hauptmannen hen til Kjøkkenvinduet og sagde til Jf. Hansen, at hun skulde kun glæde sig til at blive af med dem, for nu fik vi en af Dagene Fred! Vi bleve meget lette om Hjertet ved denne Forsikkring; men det var kun en kort Glæde. […]

1. aug. 1864: De danske fredsforhandlere har underskrevet en aftale om våbenstilstand og foreløbig fred


Siden den 25. juli har den danske delegation i Wien, bestående af minister G.J. Quaade og oberst Kauffmann, forhandlet grundlaget for en fredsaftale mellem Danmark på den ene side og Preussen-Østrig på den anden. Forhandlingerne har været hårde, men i dag er man alligevel kommet frem til en aftale om våbenstilstand samt såkaldte ‘fredspræliminærer’. Våbenstilstanden […]