8. aug. 1864: Kongelig proklamation til de danske tropper: Krigen er slut!


Christian 9. (1818-1906), konge af Danmark fra 1863 til 1906. Han fik tilnavnet 'Europas svigerfar', idet fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner. (Foto fra ca. 1868)

I en proklamation har Christian den 9., i dag informeret de danske tropper om krigens afslutning. Danmark har ikke længere tænkt sig at lade våbnene tale over for den preussisk-østrigske overmagt.

Den 2. august er den danske hær blevet informeret om, at en våbenstilstand er kommet på plads. Samme dag skulle alle forsvarsarbejder standses og hærens forskellige afdelinger bliver i skrivende stund spredt ud over Fyn og Sjælland. Selvom de hærenheder, der har været oprettet siden krigens udbrud, fortsat består, så har den danske hær dog foretaget en række foranstaltninger, der tydeligt vidner om at en overgang til fredstilstand snart vil være udført.

I dag er det så officielt blevet meddelt de danske stridskræfter, at krigen er slut. Den følgende proklamation fra Hans Majestæt Kongen er blevet læst højt for de danske tropper under gevær:

”Soldater!

Kampen er end! Fra Krigens blodige Færd vende I tilbage til Hjemmets Gjerning.

Tunge Offre har krigen kostet; med endnu tungere Offre maa Freden kjøbes. Men Fædrelandets Vel byder at foretrække Freden for en fortsat Kamp.

Jeg veed at Eders Mod er usvækket; jeg veed at Armeen endnu er beredt til at optage Kampen imod Fjenden; men vi raade ikke over Udfaldet, og medens der kæmpes, er den overveiende Del af Landet i Fjendens Vold og lider under et Tryk, der snart vil føre til Ødelæggelse. Derfor maatte Kampen søges endt, om end med Afstaaelse af Landsdelene, der fra ældgammel Tid hørte til Danmark, og til hvilke enhver Dansks Hjerte var knyttet.

For Eder, Soldater! er Udfaldet af Kampen dobbelt tungt; I kæmpede og Eders Blod flød for den Sag, vi nu have maattet opgive. Men med Ære gaa I ud af Kampen. Det skal erkjendes, at den Opgave, der fra først stilledes Eder, var mere end vanskelig; mod to Stormagters Hære vare I kun en lille Skare. Ethvert Haab om Hjælp svigtede, Fjendes Overmagt tvang Eder tilbage, men hverken hans Magt eller Vinterens Barskhed kuede Eders Mod.

Modtager derfor, før I skilles, Eders Konges Tak. Med dyb Bekymring har jeg fulgt Eder i Eders tunge Gjerning, med sorgblandet Stolthed har jeg set Eders Færd. Bevarer under fredelig Sysler den Rolighed, den Selvopoffrelse, I have viist i Kampen, bevarer fremfor Alt den Kjærlighed til Konge og Fædreland, der har ledet Eder. Med Forsynets Bistand vil Danmark endnu kunne haabe en lykkelig Fremtid, om end den nærmeste tid viser sig mørk og truende.

Værer i Freden, hvad I have været i Kampen, og I ville bidrage med Fædrelandets Vel, som I hidtil have hævdet dets Ære.

Kjøbenhavn d. 8. August 1864.

Christian R.”

Med disse kongelige ord vil en stor del af de danske tropper snart vende tilbage til deres hjemstavn og civile liv igen. Selvom de endelige fredsforhandlinger endnu ikke er gået i gang, og krigen principielt kan blive genoptaget, så er det tydeligt, at man fra dansk side ikke længere vil fortsætte kampen. Kongen og den konservative regering er indstillet på fred, hvilket til gengæld betyder afståelsen af Holsten, Lauenborg og, allermest begrædeligt, hele Slesvig.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: