11. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne indsamler kvæg – er madkurven til turen hjem ved at blive pakket?


Ved Gauerslund

Der er en fornemmelse af at lysere tider er på vej. Passagen over Lillebælt skulle være åben, danske fanger meldes på vej hjem og noget tyder på, at tyskerne er ved at forberede sig på turen hjemad.

Fra Agnes Gads dagbog 11. august 1864:

Passagen over Lillebelt skal være aabnet; dog gaaer den danske Post endnu ikke. Paa Posthuset i Vejle skal ligge en gruelig Masse Breve; men som langtfra alle udleveres, tiltrods for de gjentagne Opfordringer til Egnens Beboere om at afhente dem. Man siger, at igaar et Dampskib er løben ind til Aarhus – muligen med hjempermitterede Tropper (?) Ifølge Rygtet hjemforloves nu hele Hæren paa 3 Aars Mandskab nær. Og man nærer det Haab, at Fjenden med Hensyn hertil vil reducere sin Styrke i Jylland, der ifølge Vaabenstilstands-Overénskomsterne kun holdes besat af militaire Hensyn, til en tilsvarende Størrelse?

Der er idag kommet Extra-Ordre fra Kolding, for at inddrive inden 24 Timer alle Restancer m. H. til Leverencerne, navnlig det resterende Kvæg! Da det er vitterligt, at Fjenden allerede har forsynet sig saa overdreven godt, at mange store Kvægdrivter græsse i Omegnen af Kolding, foruden det, som daglig fortæres, slutter man heraf, at en stor Troppestyrke snart vil faa Marchordre, og at derfor nu Madkurven pakkes sammen.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: