16. aug. 1864: Hvem bærer ansvaret for Danmarks situation? C.G. Andræ retter stærk kritik mod de nationalliberale. I Folketinget forsvarer C.C. Hall den nationalliberale kurs


Den tidligere konseilspræsident C.G. Andræ kritiserer den nationalliberale politik og forsvarer kongen over for Orla Lehmanns beskyldninger. Ifølge Andræ er det den nationalliberale Ejderpolitik, der har bragt Danmark så mange ulykker.

Den tidligere konseilspræsident C.G. Andræ kritiserer den nationalliberale politik og forsvarer kongen over for Orla Lehmanns beskyldninger. Ifølge Andræ er det den nationalliberale Ejderpolitik, der har bragt Danmark så mange ulykker.

Det er efterhånden blevet tid til selvransagelse blandt de danske politikere: Hvem bærer ansvaret for, at krigen er gået så dårligt, at fredsbetingelserne er blevet så hårde og Danmarks fremtidsudsigter dermed nu også ser så dystre ud? Endnu har ingen af politikerne vendt blikket indad. De har derimod travlt med at pege fingre af hinanden.

Den nuværende konservative regering bliver kraftigt kritiseret af de nationalliberale politikere og i den tilhørende presse for at have indledt fredsforhandlinger med udgangspunkt i så hårde betingelser, som tilfældet er. I går kritiserede Orla Lehmann sågar kongen for at skabe modsætning mellem ”Dynastiet og Folket”. Omvendt støtter Bondevennerne og forskellige uafhængige medlemmer af Rigsrådet op om den nuværende regering.

De nationalliberale har rent politisk stået i spidsen for Danmark de seneste 4 år, gennem henholdsvis C.C. Hall og D.G. Monrads regering. Det er derfor netop også den nationalliberale politik, som tidligere krigsminister A.F. Tscherning og forhenværende konseilspræsident C.G. Andræ nu langer ud efter. Andræ retter især en hård kritik mod Monrads regering, som han mener forspildte chancen for en langt gunstigere fred for Danmark under Londonkonferencen. Han mener i det hele taget, at den daværende nationalliberale regering gik alt for letsindigt til fredsforhandlingerne i den engelske hovedstad. Herudover besvarer Andræ også Lehmanns kritik af kongen:

”Har man nu […] været i Stand til at eftervise det mindste, der kunde forsvare den Letsindighed, hvormed man skød denne fred fra sig [ved Londonkonferencen, red.]? – Man har talt om Dynastiets Forhold, man har ville søge at gøre den Mistanke gældende, at Dynastiets Interesser skulde have staaet i Strid med det danske Folks Interesser under Krigsførelsen, at der skal være dynastiske Interesser, der mulig kunde have indvirket sørgeligt paa Krigsførelsen… Er noget ubilligere?”

Svaret på Danmarks ulykkelige situation skal ifølge Andræ i stedet findes i den nationalliberale politik, da: ”[…] det var denne Retning [Ejderpolitikken, red.], som maa siges at have frembragt de Ulykker, der ere komne over os, og deres Gerninger er endnu ikke Forbi.”

Den forhenværende nationalliberale konseilspræsident, C.C. Hall, forsvarer den nationalliberale politiske kurs i Folketinget. Han peger i stedet på tilfældigheder og udefrakommende omstændigheder som grunden til Danmarks nuværende situation.

I Folketinget har den nationalliberale politik også mødt modvind, og her har den forhenværende nationalliberale konseilspræsident C.C. Hall taget til genmæle. Han påpeger, at man ikke kan klandre de nationalliberales politiske kurs, da det i højere grad er udefrakommende omstændigheder, der ligger til grund for Danmarks ulykkelige situation. Hall sammenligner spørgsmålet om den nationalliberale politiks rigtighed, eller mangel på samme, med spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, hvis målene på en bygning ikke passer til dets oprindelige formål:

”[…] naar Bygningen da var færdig og ikke passede til Formaalet, da, mente det ærede Medlem, maatte Bygmesteren bære Skylden. Ja, det er ganske rigtigt, hvis der er Spørgsmaal om paaviselige Mangler og Ulemper ved Bygningen, derfor maa Bygmesteren bære Skylden, men vilde det ærede Medlem ogsaa lægge Bygmesteren til Last, hvis Lynilden slog ned og knuste Bygningen? Men det er netop herom Spørgsmaalet drejer sig, netop herom.”

C.C. Halls forsvar af den nationalliberale politik går således på, at man hverken kan påvise mangler og ulemper ved politikken eller påvise at en anden politik ville have ført til et bedre resultat. Danmarks ulykke skyldes ifølge Hall altså tilfældigheder og udefrakommende påvirkninger, som man ikke kunne være herre over.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: