19. aug. 1864: Monrad vil under ingen omstændigheder stå til regnskab for en undersøgelseskommission. I stedet peger han på ”den slette ånd” i hærens officerskorps som skyld i krigens ulykker


Konsejlspræsident D. G. Monrad er tilbage i København og det lykkes ham til en vis grad at lægge en dæmper på stemningen.

Den nu forhenværende konseilspræsident D. G. Monrad afviser fuldstændigt at skulle stå til regnskab for en kommission nedsat af den nuværende regering. Han anklager desuden officerskorpset for at have skadet hærens moral ved at sætte spørgsmålstegn ved krigens værd.

Den 12. juni nedsatte Folketinget et udvalg til undersøgelse af krigens forberedelse og udførelse. I går blev udvalgets resultater så fremlagt i Folketinget, og de indeholdt en meget skarp bedømmelse af D.G. Monrads regering. Desuden opfordrede udvalget den nuværende konservative regering og krigsministeriet til at foretage en kommissionsundersøgelse af den daværende regerings forberedelse af og ledelse under krigen. Dette er Monrad til gengæld på ingen måde indstillet på at gå med til.

Under forhandlingerne om folketingsudvalgets indstilling, har Monrad energisk protesteret imod, at han eller noget andet medlem af hans tidligere regering skulle kunne stævnes for en undersøgelseskommission nedsat af deres efterfølgere:

”Tror De, at jeg vil afgive nogen Forklaring for en saadan Kommission paa noget eneste Spørgsmaal over nogen af mig foretagen Regeringshandlinger? Ingen Magt på Jorden skal kunne tvinge mig til at afgive et eneste Ord i saa Henseende. Jeg er i den Sag, [som] her foreligger, ansvarlig for Rigsretten og for ingen anden Ret. Finder De, mine Herrer, at min højagtet Kollega (Krigsminister Lundbye) eller nogen anden af det Ministerium, hvis Chef jeg har været, har forsømt sin Pligt, saa hav Mod til at gaa denne Vej. … Dersom der er Spor af Følelse for Retfærdighed i Forsamlingen, stemmer den ikke for Indstillinger, som gaar ud paa at kaste Medlemmer af et Kabinet hen for en Undersøgelseskommission, nedsat af dets Efterfølgere. Dersom den har Spor af Retfærdighedsfølelse, gør den det ikke, og jeg vilde ikke blive et Minut i den Forsamling, som ikke havde en saadan Følelse.”

Bluhmes nuværende regeringen ønsker imidlertid heller ikke at vedtage folketingsudvalgets indstilling om en kommissionsundersøgelse af Monrad-regeringen. Ikke desto mindre har udvalgsbetænkningen givet anledning til lange og heftige diskussioner, hvor særligt den tidligere regerings handlinger i forbindelse med krigens forberedelse og ledelse er blevet udsat for en meget skånselsløs kritik. Monrad har især selv modsvaret denne kritik, og han bringer et nyt perspektiv ind i debatten. Monrad har nemlig understreget, i hvor høj grad ”den slette Aand” i hærens officerskorps efter hans mening har været skyld i krigens ulykker. Ifølge Monrad har officererne ikke været overbeviste om, at krigen var værd at kæmpe, og det har skabt dårlig moral langt ned i rækkerne på arméen. Den dårlige moral har således til dels været skyld i tabet af Als den 29. juni:

”Jeg troede i Sandhed, at naar den [officerskorpset, red.] saa, at Kongen var villig til at afstaa en del af sine Riger og Lande, villig til at afstaa to Hertugdømmer og en Del af det tredje, og naar det laa klart for alle, hvad det var, der kæmpedes for, at der kæmpedes, fordi Fjenden vilde sønderrive Landet, … at der da vilde være gaaet et Smærtensskrig gennem hele Folket, at der vilde være gaaet et Smærtensskrig gennem Armeen, at en anden Aand da skulde have grebet Folk, Konge og Land, og at der da skule være ført en Fortvivlelsens Kamp for at værne om Fædrelandet og vor gamle Grænse ved Dannevirke, – men vi tabte Als!”

Den rette ånd har altså efter Monrads mening ikke været til stede hos hærens officerer. Dermed flytter Monrad behændigt fokus fra sin regerings politik og lægger ansvaret for nederlaget i hænderne på hæren. I Monrads udtalelse kan man desuden også spore en indirekte kritik af, at man i den brede offentlighed ifølge Monrad ikke har været villig til at opofre alt i kampen for at værne fædrelandet.

Monrads ord vil næppe komme til at stå uimodsagte…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: