21. aug. 1864: Efter Monrads kritik af hæren er M. E. Fallesen gået til modangreb: Hærens ånd var Monrads ansvar!


Edvard_Fallesen_by_Emil_Lange

Folketingsmedlem og artillerikaptajn Morten Edvard Fallesen er gået til modangreb på D.G. Monrad, efter den tidligere nationalliberale konseilspræsident har kritiseret hæren og talt om en dårlig moral blandt officerskorpset. Fallesen mener, at den forhenværende regering har ansvaret for krigens udfald, og at det ligeledes var regeringens ansvar at opretholde en god moral i hæren.

I går kunne vi meddele, at den tidligere konseilspræsident D.G. Monrad nægter at skulle stå til ansvar over for en undersøgelseskommission nedsat af den siddende regering. Herudover har Monrad desuden kritiseret hæren ved at pege på, at ”den slette Aand” i officerskorpset efter hans mening bærer meget af skylden for krigens ulykker.

Monrads kritik af hæren har mødt ganske kraftige protester. Især er folketingsmedlemmet Morten Evard Fallesen gået meget lidenskabeligt til modangreb på Monrad, med stor tilslutning fra forsamlingen til følge. Edvard Fallesen har tjent som artillerikaptajn under krigen, bl.a. ved Dybbøl, og er således selv del af det officerskorps, som Monrad kritiserer. Fallesen har påpeget, at hvis der ikke var begejstring under forsvaret af Dybbøl, så var der imidlertid udholdenhed, ligesom han har understreget at regeringen begik to eklatante fejl ved først at nægte tilbagetrækningen fra Dybbøl og derefter opgive fæstningen ved Fredericia. Ifølge Fallesen skal man altså ikke kritisere hæren for krigens ulykker – udfaldet af krigen er Monrad-regeringens ansvar:

”Men saa, da alt blev saaledes, at vi ikke kunde være der, da vi var skudte ud af [Dybbøl-] Stillingen, da vore egne Tropper stod lige saa langt fra Skandserne som Fjenden…, da gik man hen og sagde: lad os nu trække os tilbage, lad os om Natten trække os ud af Stillingen, lad os sige til Fjenden: Der! tag de Skæpper Land, hver Fodsbred har vi vædet med vort Blod! Hvem var det saa, der forbød os at forlade Dybbøl? Var det Hæren eller var det Ministeriet? Det var Ministeriet. – Og da man saa var gaaet for sent fra Dybbøl, gaar man for tidligt fra Fredericia, eller rettere man gaar slet ikke derhen. Der var ødelagt store Summer paa denne Fæstning, og den blev ikke forsvaret… Ville ikke hele den politiske Situation have været forandret, naar vi havde holdt denne Fæstning? Men, mine Herrer, var det Hæren, som vilde forlade den? Nej. Der var ikke en fra Overgeneralen til den simpleste Menige, som ikke blev forfærdet, da de hørte, at den skulde rømmes. Nej! Det var ikke Hæren, det var Ministeriet.”

Edvard Fallesen har heller ikke meget tilovers for Monrads udtalelser om ”den slette Aand” blandt officerskorpset. Han påpeger derimod, at netop Monrad havde ansvaret for at hæren besad den rette ånd:

”Naar Du saa alt dette, naar Du saa, at der var denne Onde Aand i Hæren, hvorfor jog Du saa ikke dem ud, Du ansaa for Bærerne af den onde Aand? Hvorfor jog Du ikke os alle ud, os alle, som Du har villet mærke med Din Banstraale, og satte Korporaler og Sergenter til Generaler? Hvorfor skabte Du ikke en anden, en bedre, den gode Aand? Og en saadan Aand, mine Herrer! den kan skabes, naar der staar en Villie bagved den Mand, der har Styret og Magten. Men naar der kun er Vaklen og Famlen og ikke andet, saa skabes den ikke. Jeg spørger ham, hvad er der gjort for at hindre denne onde Aand, som han saa hensynsløst har paastaaet var tilstede? Intet! Kun Ord og Ord og atter Ord! Men bagefter saa kommer det ærede Medlem her og siger til Hæren: Fra Eder kommer Forargelsen! Men jeg svarer ham: Nej! Forargelsen kommer fra Eder!”

Fallesens tale i Folketingsalen blev mødt af et ”Hør! Hør!”. Til trods for dette lader det ikke til, at den lange og følelsesladede forhandling, om folketingsudvalgets opfordring til en kommissionsundersøgelse, får noget dramatisk efterspil. Folketinget har i en stærkt afdæmpet form henvist de forskellige spørgsmål til regeringens og krigsministeriets nærmere undersøgelse. Denne bliver foretaget på en måde, som Monrad på den ene side ikke har villet stemme for men på den anden side heller ikke kunne gøre ”nogen videre Erindring imod”. Således virker det til, at folketingsudvalgets betænkning ikke kommer til at få konsekvenser for hverken Monrad eller noget andet medlem af den forhenværende regering.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: