25. aug. 1864: De endelige fredsforhandlinger er begyndt i dag. De danske udsendinge har fået instruks på at gøre alt for at bevare de dansksindede områder i Nordslesvig. Det synes dog at være en umulig opgave


Danmark har fået indtil udgangen af d. 18. januar til at ophæve Novemberforfatningen. Det vil dog ikke kunne ske på så kort tid uden statskup.

De endelige fredsforhandlinger mellem Danmark og Preussen-Østrig er i dag løbet af stablen. Udsigterne er dog ikke gode for Danmark. Alligevel er de danske fredsforhandlere blevet instrueret i at gøre alt, hvad de kan, for at bevare de dansksindede områder af Nordslesvig. Allerede inden forhandlingerne begynder officielt, står det imidlertid klart, at de tyske stormagter holder fast ved, at Danmark fuldstændigt skal afstå alle tre af sine hertugdømmer.

Forhandlingerne om den endelige fredsaftale mellem Danmark og Preussen-Østrig er i dag begyndt i Wien. Omgivelserne er ikke ukendte for fredsforhandlerne, for den østrigske hovedstad var også vært for de indledende forhandlinger i fredsprocessen. Den østrigske udenrigsminister von Rechberg leder stadig den østrigske forhandlingsdelegation, mens forhandlingerne fra preussisk side ikke længere ledes direkte af Bismarck, men af baron von Werther. De danske fredsforhandlere er fortsat minister G.J. Quaade og oberst Kauffmann. De skal nu over de kommende uger gøre en sidste indsats for at lempe de strenge fredsbetingelser, som de tyske stormagter kræver.

Den danske regering har instrueret Quaade og Kauffmann om at forsøge at opnå ændringer i de såkaldte ’fredspræliminærer’. Præliminærerne udgør den foreløbige fredsaftale, som er udgangspunktet for de nystartede og endelige fredsforhandlinger, og heri har Danmark givet en hensigtserklæring om at afstå både Lauenborg, Holsten og Slesvig. Det er dette udgangspunkt som man fra dansk side gerne ser ændret på. I hvert fald vil man afsøge alle forhandlingsmuligheder over for Preussen og Østrig i håbet om at bevare i det mindste de områder af Slesvig, som utvivlsomt er danske af nationalitet. De danske forhandlere skal således af alt magt bestræbe sig på, at Danmarks fremtidige grænse ikke vil blive rullet længere tilbage end nord for Flensborg og Tønder.

Det danske ønske om at bevare Nordslesvig er imidlertid dødfødt. Selvom de endelige fredsforhandlinger først er startet i dag, så har de danske udsendinge gennem uformelle og fortrolige samtaler, bl.a. med den østrigske forhandlingsleder von Rechberg, allerede fundet ud af, at regeringens håb om et ændret fredsgrundlag er uopnåeligt. I sin afrapportering har Quaade i dag skrevet, at et hvert forsøg på at bevare dele af Slesvig vil være forgæves:

”Hertil er de tyske Magter sig deres Overmagt og vor Afmagt altfor vel bevidst, og de vide ogsaa og have længe vidst, at der for os ikke mere er noget rimeligt Haab tilstede om ved andre [stor-]Magters Bistand at bevirke en Forandring i de saaledes for Tiden gensidige bestaaende Magtforhold.”

Der tegner sig altså et billede af, at de store træk for freden allerede ligger fast: Danmark vil miste alle tre hertugdømmer. Herudover vil møderne i Wien sandsynligvis kun byde på detaljeforhandlinger omkring omstændighederne for denne afståelse.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: